Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood på Allbrights gröna lista

30 juni 2023

Nu har Allbright publicerat sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Axfood vann Allbrightpriset förra året och är självklart kvar på den gröna listan.

Nu har Allbright publicerat sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Axfood vann Allbrightpriset förra året och är självklart kvar på den gröna listan.

– För oss på Axfood är mångfald, jämställdhet och inkludering en självklar och viktig del av affären. En av våra målbilder är att vi ska bli Sveriges mest inkluderande mataktör 2030. Vi strävar efter en arbetsplats utan diskriminering och kränkande särbehandling, där alla medarbetare har rättvisa förutsättningar och känner att de kan vara sig själva, säger Monica Längbo, HR-direktör Axfood.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner inom näringslivet. Förra året prisades Axfood med Allbrightpriset efter en gedigen process med medarbetarenkäter och intervjuer. Eftersom vi vann förra året är vi inte aktuella för att ta hem förstapriset i år, men det är en självklarhet att vi varje år ska finnas på den gröna listan över jämställda bolag.

– Vi möter miljoner kunder varje vecka och måste därför ha en organisation där våra medarbetares olika kompetenser, perspektiv och potential tas till vara så att vi kan möta alla våra kunders behov. Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat och det arbetet fortsätter, säger Monica Längbo.

Nästan en tredjedel av Sveriges börsnoterade bolag är familjeägda, antingen direkt eller indirekt. Allbright har granskat de familjer som står som största ägare i flest börsbolag, och kan visa att det varierar stort mellan familjerna hur de har investerat i jämställdhet. Våra huvudägare Axel Johnson ligger på topp 3 i Allbrights undersökning.

Läs Allbrightrapporten här.

Så här ser det ut inom Axfoodfamiljen

Den senaste genomlysningen visar att både andelen ledare med internationell bakgrund och andelen kvinnliga ledare överlag ökade under 2022 inom koncernen. Andelen ledare med internationell bakgrund har ökat från 16 till 17 procent och andelen kvinnliga ledare från 48 till 49 procent. Bryter man ner andelen kvinnliga ledare till ledare med medarbetaransvar samt teamchefer ser man dock att kvinnliga ledare med medarbetaransvar uppgår till endast 36 procent inom tjänstemannakategorin och 29 procent inom lager- och transport. Samtidigt blir det tydligt att kvinnor på teamchefspositioner är överrepresenterade - 63 procent. Detta visar att vi fortfarande har en väg att gå både när det gäller ökad jämställdhet bland kategorin ledare med medarbetaransvar och när det gäller att uppnå en jämställd sammansättning av teamchefer i butik genom att jobba för att öka andelen manliga teamchefer.

– Arbetet med att bli Sveriges mest inkluderande mataktör fortsätter. I år kommer vi bland annat ta fram ett inkluderingsindex som en del av medarbetarundersökningen. Det möjliggör att vi jobbar ännu mer med frågan både lokalt på teamnivå och koncernövergripande, säger Patrik Gröndahl, chef Ledar- och medarbetarupplevelse. 

Några exempel på hur Axfood arbetar med mångfald och inkludering:

  • Vi mäter hur det ser ut med balans mellan kvinnor och män på alla nivåer
  • Vi ställer frågor i medarbetarundersökningen kopplat till inkludering för att synliggöra vad vi behöver arbeta vidare med
  • För varje ledare i ledningsgrupp identifieras årligen en man och en kvinna som potentiell efterträdare
  • Vi kartlägger årligen lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen
  • Det är lika många kvinnor som män som tar del av koncernens ledarskapsutbildningar
  • Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer ett objektivt urval av slutkandidater genom tester och frågor
  • Inkludering är en självklar del i både våra kärnvärden och i vår ledarmodell