Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood på topp tre i jämställdhetsmätningen SHE Index

25 mars 2022

Axfoods strukturerade arbete med inkludering prisas när bolaget placerar sig på topp tre i EY:s jämställdhetsmätning SHE Index. Axfood tilldelas även utmärkelsen "Rising star" med anledning av det senaste årets framsteg inom mångfald- och jämställdhetsarbetet.

Axfood tar emot pris på SHE Conferennce

Sofia Hällsten (t.v.), kommunikationsansvarig HR på Axfood, tog emot Axfoods pris för Rising star på SHE Conference 2022.

Axfoods strukturerade arbete med inkludering prisas när bolaget placerar sig på topp tre i EY:s jämställdhetsmätning SHE Index. Axfood tilldelas även utmärkelsen "Rising star" med anledning av det senaste årets framsteg inom mångfald- och jämställdhetsarbetet.

− Inom Axfood har vi länge arbetat systematiskt med frågor kring inkludering och allas lika möjligheter. Jag är jätteglad och stolt över att vårt fokuserade arbete med jämställdhetsfrågor uppmärksammas, säger Monica Längbo, HR-direktör på Axfood.

Axfood får 89 av 100 poäng

Högst upp på årets index placerar sig Coor Service Management med 92 poäng. Axfood knep tredjeplatsen efter SPP Pension och Försäkring och kammade ihop 89 av totalt 100 poäng i mätningen – en förbättring med tio poäng sedan förra året. Förbättringen i poäng beror till största delen på en bättre balans män/kvinnor som rapporterar till högsta ledningen.

De företag som kommit längst och gjort störst framsteg med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete prisades i samband med SHE Conference, Europas största jämställdhetskonferens, torsdagen den 24 mars. Axfood fick då ta emot priset ”Rising star”.

− Inom Axfood strävar vi efter en balans av kvinnor och män på alla nivåer. Kön ska inte spela någon roll för vem som kan utvecklas till eller se sig i rollen som teamchef, ledare eller vd. Det här är något vi jobbar med genom strukturer och processer, men också genom vår kultur och våra kärnvärden. Att vi hamnar högt på listan är ett resultat av att vi lever våra värderingar och följer våra processer, säger Monica Längbo.

Axfoods arbete med inkludering och mångfald

Sedan 2014 har Axfood koncerngemensamma strategiska mångfaldsmål, där vi bland annat eftersträvar en balans i spannet 40–60 procent mellan män och kvinnor på ledande position. Vi följer upp vårt arbete regelbundet genom att mäta könsfördelningen på olika nivåer i koncernen.

  • Axfood har en jämställd koncernledning – 6 kvinnor och 5 män
  • 33 procent av alla ledare med personalansvar är kvinnor
  • 48 procent av alla ledare med arbetsledande ansvar men ej personalansvar är kvinnor
  • Axfood har en halvautomatiserad rekryteringsprocess som möjliggör för en mångfald av sökande att ta sig igenom våra rekryteringsprocesser. Analyser och förbättringar av processen görs kontinuerligt.
  • Axfood följer upp könsfördelningen på ledarnivå och har som mål att varje ledare ska utse minst en man och en kvinna till sina potentiella ersättare
  • Axfood har föräldrapenningsutfyllnad vid föräldraledighet
  • Axfood genomför årligen en lönekartläggning för att jämna ut oförsvarbara löneskillnader mellan kvinnor och män på individnivå

Läs mer om SHE Index-rapporten där Axfoods HR-direktör Monica Längbo intervjuas

Fakta om SHE Index

Revisions- och rådgivningsföretaget EY ligger bakom indexet som funnit i Sverige sedan 2020. SHE Index är ett verktyg för att mäta inkludering med utgångspunkt i kön bland medarbetare och på ledningsnivå. Indexet ska hjälpa företag att benchmarka mot andra och samtidigt skapa en bredare förståelse för jämställdhet och mångfald. SHE Index utvärderar både numerär och företagens aktiva arbete med mångfald, jämställdhet och inkludering.