Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood tar ställning mot antibiotika

22 februari 2017

För att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen har Axfood tillsammans med medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett ställningstagande som vi nu arbetar utifrån gällande våra egna varor.

För att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen har Axfood tillsammans med medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett ställningstagande som vi nu arbetar utifrån gällande våra egna varor.

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

Ett av de fyra kriterierna i branschöverenskommelsen gäller i lagstiftningen för djuruppfödningen inom EU. Förhoppningsvis kan de tre andra kriterierna ligga till grund för EUs framtida diskussioner om begränsning av antibiotikaanvändning utifrån folkhälsoskäl. Där det är möjligt att inkludera antibiotikafrågan i den framväxande livsmedelsstrategin kan detta ytterligare stärka det svenska påverkansarbetet på EU-nivå.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför idag. Överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklar resistens vilket får stora konsekvenser för sjukvården då vi bland annat riskerar att i framtiden stå utan botemedel mot vanliga infektioner. Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens. En avsevärd del av överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt.

Stiftelsen Axfoundation har bistått dagligvaruhandeln i arbetet med framtagande av kriterierna som godkänts av medlemmar i Svensk dagligvaruhandel.

Kategorier: Hållbarhet Opinion