Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij i regeringsuppdrag

31 augusti 2018

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, har utsetts till ordförande i regeringens delegation för cirkulär ekonomi. I sitt jobb som ordförande vill hon både entusiasmera och vara konstruktiv när det gäller att hitta lösningar på problem som många gånger är komplicerade.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, har utsetts till ordförande i regeringens delegation för cirkulär ekonomi. I sitt jobb som ordförande vill hon både entusiasmera och vara konstruktiv när det gäller att hitta lösningar på problem som många gånger är komplicerade.

I delegationen ska Åsa Domeij, tillsammans med åtta ledamöter, bland annat ge råd till regeringen, utarbeta en strategi, identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi.

– Det känns jättekul att ta sig an det här uppdraget. Det här är något som engagerar oss på Axfood, inte minst när det gäller förpackningar och att kunna materialåtervinna dessa, säger Åsa Domeij.

Vilka frågor kommer ni främst att arbeta med?

– Delegationen har inte träffats ännu men jag ser framför mig att vi kommer att jobba både med att få fram material som går att återvinna, som inte innehåller olämpliga kemikalier och att få in mer biobaserade material.

Vad är viktigast i ditt jobb som ordförande?

– För mig handlar det om att både entusiasmera och vara konstruktiv när det gäller att hitta lösningar på problem som många gånger är komplicerade. Det handlar också om att få in en stor bredd av synpunkter från olika branscher.

Har du något specifikt mål du vill nå under tiden som ordförande?

– Att vi under delegationens tid på allvar kommer igång med en omställning i riktning mot en hög nivå på cirkularitet och återvinning.

Övriga ledamöter i delegationen är Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Lina Bergström (Återvinningsindustrierna), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).

Kategorier: Hållbarhet Axfoodfamiljen