Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods mångfaldsarbete i fokus

26 juni 2017

Den 2 juni besökte Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) Axfoods Dagab-lager i Jordbro. Anledningen? De ville se verkliga exempel på lyckad integration i näringslivet.

Den 2 juni besökte Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) Axfoods Dagab-lager i Jordbro. Anledningen? De ville se verkliga exempel på lyckad integration i näringslivet.

På Axfood i Jordbro har inte mindre än 45 procent av medarbetarna internationell bakgrund. Här talas drygt 30 språk från alla jordens hörn. Det gör lagret till en intressant arbetsplats för Delegationen för unga och nyanlända till arbete som har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

Axfood ska spegla samhället

Axfood har som målsättning att minst 20 procent av våra ledare ska ha internationell bakgrund senast 2020. Där är vi inte riktigt i dag men vi gör mycket för att öka andelen. Bland annat utbildar vi alla som rekryterar för Axfood i mångfaldsarbete, utformar våra annonser på ett inkluderande sätt och våra tester kan göras på flera språk. Vi tillämpar också religionsneutrala ”klämdagar” det vill säga det är upp till medarbetaren själv att bestämma när våra klämdagar ska tas ut, detta med tanke på att inte alla firar jul exempelvis.

Forskning inom mångfaldsområdet visar tydligt att andelen utrikesfödda ökar i takt med att en större andel av cheferna har internationell bakgrund. Därför har vi tydliga KPI:er kring hur många av våra chefer som har internationell bakgrund.

Självklart finns det också utmaningar med en arbetsplats där många olika nationaliteter möts. Jörgen Johansson, lagerchef i Jordbro, berättade hur de jobbar kontinuerligt med att överbrygga kulturella skillnader och skapa en större förståelse för varandra, oavsett om det handlar om kön eller etnicitet.

Rundvandring på lagret

Vi börjar rundvandringen på kolonialdelen. Här finns uteslutande torrvaror som varken behöver kylas eller frysas. Jörgen berättar att det krävs både teoretisk och praktisk utbildning för att få köra truck hos Dagab och att olika truckar ställer olika krav på förarna.

Ute på lagret kör truckar i hög fart fram och tillbaka över golvet och långa metallarmar åker blixtsnabbt upp mot skyn med tunga pallar för att placera dem med stor exakthet i rätt hylla. För en utomstående är det obegripligt att inte alla krockar och imponerande att alla vet vart de ska ta vägen. Jörgen pekar på hörsnäckan alla har i ena örat.

– Det är via den de får instruktioner om hylla, placering med mera. De kan själva välja vilken röst de vill ha för dagen, säger Jörgen.

Därefter går vi in genom den tunga dörren till frysavdelningen. Här är det alltid – 26 grader och då gäller det att vara rätt klädd. Andedräkten står som ett vitt moln kring medarbetarna här inne och Jörgen berättar att man pausar lite oftare på grund av kylan.

Efter rundvandringen är det dags att summera förmiddagen. Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för den statliga delegationen, tror mycket på att förlägga SFI - svenska för invandrare - direkt till arbetsplatserna, något som Jörgen ställer sig positiv till.

– Om vi får stöttning och rätt förutsättningar!

Läs mer om DUA 

Kategorier: Axfoodfamiljen