Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods syn på palmolja

1 april 2019

Globalt produceras årligen cirka 70 miljoner ton palmolja. Efterfrågan fortsätter att öka, inte minst från stora marknader som Kina och Indien. Palmoljan finns i en mängd produkter, bland annat i livsmedel såsom kakor, pulversåser och godis. Att den ger önskvärd smak och textur och är förhållandevis billig att framställa gör den populär.

Globalt produceras årligen cirka 70 miljoner ton palmolja. Efterfrågan fortsätter att öka, inte minst från stora marknader som Kina och Indien. Palmoljan finns i en mängd produkter, bland annat i livsmedel såsom kakor, pulversåser och godis. Att den ger önskvärd smak och textur och är förhållandevis billig att framställa gör den populär.

Växande odlingar

Palmolja utvinns ur oljepalmen som odlas på stora plantage. Miljoner människor i framför allt Indonesien och Malaysia är idag ekonomiskt beroende av palmoljan. Den spelar en avgörande roll för ländernas ekonomi. Samtidigt kritiseras palmoljan ofta för att bidra till korruption, regnskogsavverkning och minskad biologisk mångfald. Oljepalmen är inte en del av den naturliga floran i exempelvis Sydostasien där regnskog skövlas för att bereda plats åt odlingarna. Odlingarna i Indonesien, står för ungefär hälften av all palmolja i världen, motsvarar en tredjedel av Sveriges yta. På flera håll i världen växer plantagen med oljepalmer, till exempel i Afrika och Latinamerika.

Certifieringar

Axfood tillåter idag palmolja i våra egna produkter – om den är certifierad. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar utveckling med bättre villkor för människorna i produktionen samtidigt som ytterligare avskogning förhindras. All den palmolja vi köper in är idag certifierad. Vi väljer även att kompensera för oljan genom att köpa certifikat till certifierade odlare. Parallellt byter vi ut palmoljan i allt fler av våra egna varor, inte minst på grund av det starka konsumenttrycket. På samtliga förpackningar framgår det om palmolja är en del av innehållet. På sikt är målet att använda andra fetter än palmolja i våra egna varor.

Palmolja i tanken

Under de senaste åren har palmoljan fått ett nytt stort användningsområde. I takt med att fler alternativ behövs till fossila bränslen, används en allt större mängd råvara från oljepalmen till diesel. Redan 2017 gick närmare hälften av EU:s import av palmolja till transporter, totalt närmare fyra miljoner ton. EU-kommissionen har beslutat att fasa ut palmolja till drivmedel med undantag från små producenter, vilket kritiseras av miljörörelsen. Förutom ytterligare skövling av regnskog riskerar den ökade efterfrågan från transportsektorn även att göra maten dyrare. Det drabbar främst miljontals ekonomiskt utsatta över hela världen. På Axfood säger vi därför nej till att våra lastbilar tankas med bränsle som innehåller råvara från oljepalmen. Samtidigt arbetar vi långsiktigt för att diversifiera vår lastbilsflotta och överger successivt fossila bränslen till förmån för förnybara alternativ så som flytande och komprimerad biogas, rapsbränsle, etanol och el. 

Kategorier: Hållbarhet