Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dialog för bättre arbetsvillkor i Kina

20 februari 2018

Nu har Axfood som första svenska företag genomfört en pilot av e-utbildningen QuizRR Workers Engagement (WE) med tre leverantörer i Kina. Här skriver Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor på Axfood, om hur arbetet gått.

Nu har Axfood som första svenska företag genomfört en pilot av e-utbildningen QuizRR Workers Engagement (WE) med tre leverantörer i Kina. Här skriver Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor på Axfood, om hur arbetet gått.

Genom åren har jag träffat otaliga fackliga representanter på kinesiska fabriker som med tom blick talar om att de fått hjälpa till med att ordna en fest eller boka tågbiljetter inför det kinesiska nyåret. Inte riktigt det vi brukar förknippa med fackligt arbete, med andra ord.

Om jag ställer frågor om vad facket vill förändra på arbetsplatsen, får jag ofta några generade småskratt som svar. Att påverka reella arbetsvillkor som löner, scheman eller arbetsuppgifter tillhör inte fackets roll i Kina idag. De har i bästa fall en slags social funktion och i värsta fall är de endast statens förlängda arm som kontrollerar att de anställda är lydiga och lojala. Fackrepresentanten är dessutom ofta utvald direkt av ledningen.

Anställda får välja representanter

I Kina får inte anställda organisera sig fritt och förhandla sina villkor med arbetsgivaren. På de flesta arbetsplatser finns därför inte några möjligheter att föra dialog om arbetsvillkor, vilket leder till ineffektivitet och att många anställda röstar med fötterna när problem dyker upp. Men det finns faktiskt saker som är tillåtet även i Kina som borde utnyttjas i mycket högre grad. Till exempel får anställda på en arbetsplats välja sina egna representanter och bilda en kommitté som kan ha dialog med ledningen.

Nu har Axfood, tillsammans med Axfoundation, som första svenska företag genomfört en pilot av e-utbildningen QuizRR Workers Engagement (WE) med tre leverantörer av fruktkonserver, anteckningsblock och plastlådor. I piloten ingick både utbildning på läsplattor för arbetare och ledning samt utbildning i klassrum om vad arbetstagarrepresentanter har för uppgifter, hur de ska väljas av de anställda samt vad strukturerad dialog mellan ledning och anställda kan leda till för fördelar.

Förbättrad dialog

Resultatet är positivt – även om det visar på hur ovana både arbetstagare och arbetsgivare i Kina är att ha genuin dialog på arbetsplatsen. QuizRR WE har lett till att dialogen mellan arbetare och ledning som tagit utbildningen förbättrats och att man nu förstår fördelarna med dialog och aktiva arbetstagarrepresentanter. Det är ett litet men viktigt steg för att bidra till förbättrade villkor i våra leverantörsled i Kina. På alla tre arbetsplatserna som ingår i projektet finns nu två personalrepresentanter som valts av de anställda. Genom intervjuer framgår att representanterna nu fått in klagomål kring bland annat sovsalar och arbetsvillkor som de i dialog med ledningen kunnat påverka och åtgärda.

Vi har ett ansvar

Axfoods och QuizRRs ansträngningar kommer inte leda till att arbetstagare i Kina får organisera sig i fria fackföreningar. Däremot kommer det sannolikt att leda till konkreta förbättringar på ett antal områden. Under året räknar vi med att inkludera ytterligare drygt tio leverantörer i vårt arbete. I QuizRR-modellen kan vi följa upp resultaten i e-utbildningen. Den informationen, tillsammans med resultaten i av de sociala revisioner som görs, innebär att vi får bättre koll på hur våra producenter utvecklas. Målet är att successivt förbättra arbetsvillkoren hos de producenter vi samarbetar med.

Så länge vi väljer att köpa produkter från Kina, som per lag inskränker rättigheten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt, har vi som företag ett ansvar att förmå de anställda att kunna påverka sina arbetsvillkor. Med hjälp av utbildning med QuizRR WE har vi möjlighet att göra det mer systematiskt i våra leverantörsled. Det tycker jag är ett steg i rätt riktning.

Porträttbild Kristina Areskog Bjurling Axfood

Kristina Areskog Bjurling är hållbarhetsansvarig för varor på Axfood. I sitt jobb arbetar hon för att kontrollera att Axfoods uppförandekod följs i leverantörsleden.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör