Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Digitalt lyft för Axfoodakademien

28 augusti 2021

Alla medarbetare inom Axfood ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Koncernens gemensamma utbildningsenhet Axfoodakademien erbjuder allt från ledarskapsutbildningar till kurser i arbetsrätt och ekonomi. Det senaste årets digitala omställning har möjliggjort för fler medarbetare att ta del av utbildningarna som erbjuds.

Medarbetare på workshop

Alla medarbetare inom Axfood ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Koncernens gemensamma utbildningsenhet Axfoodakademien erbjuder allt från ledarskapsutbildningar till kurser i arbetsrätt och ekonomi. Det senaste årets digitala omställning har möjliggjort för fler medarbetare att ta del av utbildningarna som erbjuds.

Under pandemin har många verksamheter inom Axfood behövt ställa om till mer digitala arbetssätt – så även Axfoodakademien. Från ett stort antal fysiska utbildningar skapades i stället ett distansupplägg, som har lett till en ökning av antalet lärarledda utbildningar med 55 procent. Det innebär också att betydligt fler medarbetare inom koncernen deltar i utbildningar än tidigare år.

– Vi har ställt om hela vårt erbjudande från klassrum till distans. Det har varit en stor omställning både för externa kursledare, våra egna internlärare och kursdeltagarna. Men vi bestämde oss tidigt för att ta täten och det har puttat oss i rätt riktning. Nu når vi ut till ännu fler medarbetare och framöver kommer alla Axfoodakademiens utbildningar att finnas på distans, säger Annika Devert, chef ledar- och medarbetarutveckling på Axfood.

elearning_ha.jpg

Introduktionssidan på Axfoodakademiens e-learning "Hållbarhet i allt", som är obligatorisk för alla medarbetare.

Teams-utbildningar för bättre möten

En annan typ av utbildning som den digitala omställningen resulterat i är Microsoft Teams-utbildningar. En gång i veckan hålls utbildningar i Teams olika delar och medarbetarna får lära sig allt från grundläggande funktioner till hur de kan arbeta hållbart över Teams och optimera sina möten. Första halvan av 2021 hade cirka 500 medarbetare deltagit i en Teams-utbildning.

En utvecklingsmöjlighet för medarbetare inom Axfoodkoncernen är att bli internlärare och dela med sig av kunskap och erfarenhet till kollegor. Intresset har ökat med ca 60 procent det senaste året och Axfoodakademien har idag fler internlärare än någonsin.

Vardagsinslag som utvecklar

Flera utbildningar byggs också om till så kallade lärresor, som bygger på att medarbetare får delar av utbildningen spridd över tid och då har möjlighet att öva på kursens olika inslag i sin vardag.

– Det lärande som är mest effektivt är det som sker i vår vardag, när vi får praktisera det vi lärt oss och dessutom kan få direkt feedback. Vi arbetar nära verksamheten för att göra det möjligt för fler att få ett kontinuerligt lärande i sin vardag och har en pågående dialog kring hur vi ska skapa möjlighet både i form av bra teknik, ostörd plats och tid i schemat, säger Annika Devert.

Fakta Axfoodakademien

  • Axfoodkoncernens eget utbildningscentrum med både externa kursledare och internlärare från olika bolag inom Axfood
  • 2020 höll Axfoodakademien 180 lärarledda utbildningar både fysiskt och på distans – 2021 var antalet lärarledda utbildningar 280, samtliga på distans
  • Exempel på utbildningar som erbjuds är ledarskapsutbildningar, ledarprogram för teams- och butikschefer, chefsutbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö, driftutbildningar kring varuflöde, e-handelsutbildning samt utbildningar inom färskvaror, ekonomi och försäljning
Kategorier: Axfoodfamiljen