Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

En guide till vattensmarta värdekedjor

18 april 2016

Den 25 april lanserar Stockholm International Water Institute (SIWI) en guide för vattensmarta värdekedjor. Guiden har tagits fram tillsammans med Axfood och ett flertal andra aktörer inom livsmedelsbranschen.

Den 25 april lanserar Stockholm International Water Institute (SIWI) en guide för vattensmarta värdekedjor. Guiden har tagits fram tillsammans med Axfood och ett flertal andra aktörer inom livsmedelsbranschen.

Precis som globala företag så påverkas även svenska företag när jordbruksmark översvämmas, torrläggs eller bevattnas med kontaminerat vatten. Därför är vattenfrågan ständigt närvarande, och något som fler företag bör ta i beaktandet i sin riskanalys.

Att som företag påverka vattensituationen i andra länder, där råvaror ofta produceras, är inte lätt med dagens komplexa värdekedjor. Tillsammans med bland annat dagligvaruhandeln har SIWI kartlagt ett antal verktyg som ger företag praktisk vägledning i deras vattenarbete, från inventering av vattenrisker till systematiskt vattenarbete.

Den 25 april presenteras en interaktiv hemsida där företag snabbt och enkelt kan få stöd i sitt vattenarbete genom att söka och jämföra de främsta rapporteringsverktygen, riktlinjerna och riskbedömningsverktygen ur ett vattenperspektiv.

Under lanseringen diskuteras även vattenutmaningar, möjligheter i värdekedjan och tips på hur vatten kan integreras i företagens hållbarhetsarbete.

Tid: Den 25 april 13:00–15:00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kategorier: Hållbarhet