Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Gröna transporter blir ännu grönare

26 mars 2021

Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab har en egen fordonsflotta med över 150 lastbilar där målet är att uteslutande köra på hållbara och fossilfria alternativ. Vid årets slut kommer 75 procent av lastbilsflottan att kunna köras på fossilfria drivmedel. Nu målas fordonen dessutom om i Dagabs nya gröna färg.

Fossilfri lastbil från Dagab i ny grön kostym.

Fossilfri lastbil från Dagab har fått ny grön kostym.

Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab har en egen fordonsflotta med över 150 lastbilar där målet är att uteslutande köra på hållbara och fossilfria alternativ. Vid årets slut kommer 75 procent av lastbilsflottan att kunna köras på fossilfria drivmedel. Nu målas fordonen dessutom om i Dagabs nya gröna färg.

Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab har en egen fordonsflotta med över 150 lastbilar där målet är att uteslutande köra på hållbara och fossilfria alternativ. Vid årets slut kommer 75 procent av lastbilsflottan att kunna köras på fossilfria drivmedel. Nu målas fordonen dessutom om i Dagabs nya gröna färg.

Inom Axfood finns en egen fordonsflotta för att i första hand leverera varor från lager till butik. Transporterna är verksamhetens största klimatutmaning där mycket görs för att minska miljöpåverkan. Hittills har 60 procent av de tidigare diesellastbilarna bytts ut mot fordon som kan köra fossilfritt.

Hållbara drivmedel

Att välja rätt hållbara drivmedel är en utmaning med ständigt ändrade förutsättningar att ta hänsyn till. Axfoodkoncernen har därför valt att diversifiera fordonsflottan genom att använda olika typer av drivmedel, inklusive el. Genom en diversifierad fordonsflotta kan Axfood bidra till utvecklingen av nya fordonstyper, produktion av hållbara drivmedel och infrastruktur.

– Eftersom det är svårt att se i vilken riktning utvecklingen ska gå, har vi valt att arbeta med en mångfald av lastbilar och drivmedel. På så sätt kan vi följa med i den snabba utvecklingen och inte låsa oss vid en enskild lösning, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

Gröna investeringar

Förra året fortsatte Dagab att investera i lastbilar som kan köras på hållbara drivmedel. Totalt kan numera cirka 60 procent av Axfoodkoncernens tunga lastbilar köras på alternativ till fossila drivmedel, såsom bland annat raps, etanol, biogas och el.

Under året fortsätter investeringarna med leverans av bland annat den första helt eldrivna lastbilen från Scania under våren. Vid årets slut kommer 75 procent av lastbilsflottan att kunna köras på fossilfria drivmedel, ett viktigt steg mot målet om nettonollutsläpp för den egna verksamheten inom Axfoodkoncernen.

Dessutom målas lastbilarna nu om med Dagabs gröna färg och ges den nya logotypen. De redan gröna lastbilarna blir med andra ord ännu grönare. Successivt kommer samtliga lastbilar i den fossilfria delen av flottan att förses med den nya kostymen.

Inhyrda transporter

Ett nära samarbete med externa åkerier ger bra förutsättningar att effektivisera även inhyrda transporter. Andelen gods som går ut med externa parter motsvarar ungefär den som hanteras av den egna fordonsflottan. Genom kunskapsdelning och kravställande vid upphandlingar bidrar Dagab indirekt till att ytterligare minska påverkan även från dessa transporter. Externa partners ska bland annat ha en omställningsplan för fossila drivmedel och leveransoptimera så att inte samma område besöks flera gånger samma dag.

Utöver att byta ut lastbilar i den egna fordonsflottan till mer hållbara fordon arbetar vi även med att optimera lasten och körningar vid distribution av varor från lager till butik för att på så sätt minska bränsleförbrukningen.

– Med hjälp av ett transportoptimeringssystem kan logistikavdelningen effektivt planera last och optimera körsträckor. Alla lastbilar har ett uppföljningssystem för fordon där Dagab aktivt arbetar med bland annat eco-driving i syfte att minska klimatpåverkan genom ändrat körbeteende, berättar Helena Blom.

Dagens Dagab-lastbilsflotta

Totalt drygt 150 tunga lastbilar, varav:

Biogas: 29 lastbilar (26 LBG & 3 CNG)
Etanol: 3 lastbilar
Elhybrid: 3 lastbilar (laddas under körning, drivs på RME)
RME: 58 lastbilar (utökas ständigt)
Diesel:  65 lastbilar

Kategorier: Hållbarhet