Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hagainitiativet: ”Hållbart är lönsamt”

26 september 2019

Alla vinner på att näringslivet minskar sin klimatpåverkan. Det skriver Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att näringslivet ska ta ett större klimatansvar.

Nina Ekelund är generalsektreterare för Hagainitiativet.

Alla vinner på att näringslivet minskar sin klimatpåverkan. Det skriver Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att näringslivet ska ta ett större klimatansvar.

Följande gästkrönika är ett utdrag ur vår årliga rapport Mat 2030 med konkreta förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige.

På Petter Stordalens visitkort står det “There is no business on a dead planet”. Efter att ha googlat, lärde jag mig att det är en rad från hårdrocksbandet All Shall Perish. Texten skrevs redan 2006 och känns mer än aktuell idag än tidigare. Sedan några månader tillbaka har en person, som började med en tyst protest utanför riksdagshuset, dragit igång världsomfattande skolstrejker. Genomslaget är större än någon strejk i världen någonsin tidigare. Greta Thunbergs formulering ”jag vill att ni agerar som om ert hus brann” kan översättas till näringslivets ”det finns inga affärer på en död planet”.

Sedan tio år tillbaka finns Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Målet är att minska utsläppen med netto noll till 2030. Enligt vetenskapen behöver utsläppen halveras till 2030 och nå nära noll till år 2050. Det är därför stora välkända företag i olika branscher vill visa omvärlden att det inom olika sektorer är möjligt att minska utsläppen och klara det som vetenskapen säger krävs för att minska klimatpåverkan tillräckligt mycket.

Enligt Hagainitiativets årliga klimatbokslut ser det ut som att två av tre företag har minskat utsläppen med över 40 procent. Och varför lyckas de minska utsläppen? Jo, för att det är lönsamt. När vi frågade 300 företag fick vi svaret att de anser att klimatarbetet är lönsamt. Alla är överens om att det stärker varumärket och lockar medarbetare. Dessutom växer den interna stoltheten när företag jobbar med klimat- och miljöfrågor. Men det handlar också om kostnadsbesparingar, att det bidrar till att skapa nya affärsområden och bättre finansieringsmöjligheter. Slutligen minskar företagens risker.

Många företag har minskat sina utsläpp genom att till exempel byta till förnybar el, fler miljöbilar och effektiviserade godsflöden. Många av lösningarna är relativt enkla eftersom det är åtgärder som kan vidtas direkt utan något särskilt stöd. De är de lågt hängande frukterna. För att bli fossilfritt eller nå netto noll-utsläpp till 2030 behöver näringslivet bättre verktyg och ett aktivt stöd från politiken. 

Om Sverige inte klarar att minska transporternas utsläpp blir det också svårt för företagen att minska sina utsläpp. Det hänger ihop. Det handlar både om att företag vill köra mer gods på järnväg, men att omlastningen tar för lång tid för att varorna de ska komma fram i tid. Det handlar också om att det saknas förnybara bränslen, att infrastrukturen för elvägar och elbilar behöver byggas ut och att det behövs styrmedel som gör det mer konkurrenskraftigt att vara klimatsmart.

Alla delar av samhället kan och måste bidra till klimatomställningen. Konsumenter styr vad som finns på hyllan i affären. De kan påverka framtiden genom att handla klimatsmart, oavsett om det gäller osten eller pensionen. Näringslivet behöver halvera sina utsläpp till 2030. För alla företag finns det självklara lösningar som det går att sätta igång med direkt. Politiken måste tydligt visa hur samhället ska ställas om och hur vi ska klara av att minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030.

Klimatångest hjälper oss inte, däremot konkreta åtgärder. Jag tycker att textraden från All Shall Perish är något av en väckarklocka, men också lite ångestframkallande. Dagligen översköljs vi av nyheter om hur illa det är. Genom att själva ta ansvar och påminna varandra om att vi är mitt uppe i en klimatomställning kan vi få tillräckligt med energi för att klara av att genomföra den.

Nina Ekelund,
Generalsekreterare Hagainitiativet

 

Om Hagainitiativet
Axfood är en av initiativtagarna till Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för ett lönsamt näringsliv med minskad klimatpåverkan. Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen, där företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskning till 2020 och netto noll till 2030. Läs mer om Hagainitiativet på deras hemsida.

Om rapporten Mat 3030
Axfood uppmanar till gemensamma krafttag där politiker, näringsliv och konsumenter tillsammans skapar en mer hållbar matindustri. Därför uppdateras rapporten Mat 2030 varje år med nya konkreta förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Läs och ladda ner Mat 2030 här.

Kategorier: Hållbarhet