Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

"I svåra tider är det tillsammans vi löser utmaningarna"

26 mars 2020

Nu prövas vi alla, både som individer och samhälle, när coronavirusets spridning försatt oss i en situation som ingen av oss tidigare varit med om. Många är de människor, organisationer och företag som kliver fram och gör skillnad. Inom vården, omsorgen och skolan för att nämna några. I stort och i smått växer omsorgen om varandra fram i hela samhället, skriver Axfoods HR-direktör Monica Längbo.

"Jag är stolt över den otroliga arbetsinsats våra medarbetare gör", skriver Monica Längbo, Axfoods HR-direktör.

Nu prövas vi alla, både som individer och samhälle, när coronavirusets spridning försatt oss i en situation som ingen av oss tidigare varit med om. Många är de människor, organisationer och företag som kliver fram och gör skillnad. Inom vården, omsorgen och skolan för att nämna några. I stort och i smått växer omsorgen om varandra fram i hela samhället, skriver Axfoods HR-direktör Monica Längbo.

Inom dagligvaruhandeln har vi ett stort samhällsansvar för att varuförsörjningen ska fungera och för att våra kunder ska kunna handla bra och hållbar mat. Det gäller inte minst nu. I min roll som HR-direktör blir jag oerhört stolt när jag ser hur medarbetare inom Axfoodkoncernens alla olika delar och verksamheter nu också kliver fram. Hur de visar vilken betydelse det har för samhället att de fortsätter att leverera mat till alla våra kunder runtom i hela landet. Varje dag.

Jag tänkte berätta lite om hur vi inom Axfood just nu arbetar för att våra medarbetare ska kunna fortsätta att fokusera på och få förutsättningar att göra just det.

Utmanande bemanningssituation

Vi märker såklart, precis som många andra, en ökad sjukfrånvaro när våra medarbetare stannar hemma även vid lindriga symptom, precis som de ska. Parallellt med det har vi sett en ojämn efterfrågan inom våra olika verksamheter, där vissa delar har ökat kraftigt, medan andra delar såsom restaurangsegmenten och gränshandeln har det tuffare.

Det här gör bemanningssituationen utmanande och extra viktig, inte minst inom butik och lager. Att förse allt fler människor med mer matvaror samtidigt som färre medarbetare är på plats är väldigt svårt. För att försöka balansera det här har vi nu bland annat skapat en intern bemanningspool inom Axfood, där medarbetare från verksamheter där efterfrågan avmattats får möjlighet att gå in och stötta kollegor inom koncernen i verksamheter där efterfrågan ökat. Exempelvis har medarbetare inom gränshandeln mot Norge kunnat hjälpa sina kollegor på Willys, Hemköpsmedarbetare har flyttat mellan olika butiker och medarbetare inom restaurangverksamhet stöttar upp på lager, i butiker och e-handel.

Otrolig arbetsinsats bland medarbetarna

Det här betyder väldigt mycket för att vi ska kunna fortsätta leverera mat till alla, och det har vi lyckats med tack vare ett mycket bra och konstruktivt samarbete både mellan bolagen inom Axfoodkoncernen, med bolag inom Axel Johnson-koncernen, och med de fackliga representanterna. Som i sin tur bottnar i att man från arbetsmarknadens parter förstår hur viktigt det är att lägga grunden för den här typen av flexibilitet under en så exceptionell situation som vi är i just nu.

Det allra viktigaste är dock det sätt på vilket alla våra medarbetare tagit sig an de här utmanande tiderna. Jag är stolt över den otroliga arbetsinsats de nu gör, och den kultur och arbetsmoral som visas i den här situationen. Och jag vill därför rikta ett stort tack till alla hjältar som nu sliter inom butiker, e-handeln, lager, transporter och supportkontor. Och till alla andra runtom i samhället som varje dag gör sitt yttersta för att vi alla ska ta oss igenom den här svåra tiden.

”Vi är starkare tillsammans” är ett av våra kärnvärden. Det gäller i allra högsta grad nu. Tillsammans kommer vi också klara av de stora samhällsutmaningar vi står inför.

Monica Längbo, HR-direktör Axfood

Kategorier: Axfoodfamiljen