Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Jämställdhet inom Axfood

8 mars 2018

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år på initiativ av FN. Det är en dag för att uppmärksamma jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter i bland annat arbetslivet. På Axfood har vi tydliga mål för jämställdhet. Vi tror att en bra mix av kompetenser och perspektiv ger bättre resultat i hela verksamheten.

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år på initiativ av FN. Det är en dag för att uppmärksamma jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter i bland annat arbetslivet. På Axfood har vi tydliga mål för jämställdhet. Vi tror att en bra mix av kompetenser och perspektiv ger bättre resultat i hela verksamheten.

Målet är att balansen mellan kvinnor och män på ledande positioner ska ligga inom intervallet 60–40 procent. Axfood mötte 2017 det långsiktiga målet på mellanchefsnivå, bland övriga ledande befattningar uppgick andelen kvinnor till 30 procent. I stabs- och bolagsledningarna är 36 procent kvinnor och ungefär var tredje butikschef är kvinna. Totalt är 53 procent kvinnor och 47 procent män av de anställda inom koncernen.

Axfood har under 2017 haft såväl koncerntrainee-program för akademiker och butikschefstrainee-program för medarbetare i butik. Dessa program kommer att bidra till att det blir lättare att nå målen för jämställdhet i framtiden.

Under 2017 registrerade Axfood 91 800 ansökningar till de utlysta jobben inom koncernen. Drygt 55 procent av de sökande var kvinnor.

Ett av få börsbolag med jämställd valberedning

Stiftelsen Allbright har undersökt börsbolagens valberedningar. Valberedningen ger bland annat förslag till nya ledamöter till styrelsen. Bara nio procent av valberedningarna i Sverige är helt jämställda – däribland Axfoods.

Axfoods koncernledning bestod under 2017 av tre kvinnor och sju män (inklusive manlig koncernchef). I styrelsen för Axfood sitter tre stämmovalda kvinnor (inklusive kvinnlig ordförande) och tre stämmovalda män.

Långsiktigt arbete för jämställdhet

Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat för att öka mångfalden. Några exempel:

  • Alla ledare har i uppdrag att identifiera en man och en kvinna som potentiell ledare och säkerställa att de har en utvecklingsplan.
  • När vi rekryterar ska vi se till att det alltid finns minst en kvinnlig och en manlig kandidat till den utlysta tjänsten.
  • Det är lika många kvinnor som män som tar del av koncernens ledarskapsutbildningar som tillhandahålls av Axfoodakademien. 
  • Vi utformar annonser för lediga jobb på ett inkluderande sätt.
  • Axfood kartlägger årligen lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Inga osakliga skillnader upptäcktes 2017.
Kategorier: Axfoodfamiljen Karriär