Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow vinnare av utmärkelsen Hållbart ledarskap

13 oktober 2021

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow är vinnare av utmärkelsen Hållbart ledarskap 2021 som utses av Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC). Klas tilldelas priset bland annat tack vare sitt tydliga hållbarhetsengagemang och förmåga att integrera hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten.

Klas Balkow till vänster tillsammans med Niklas Flyborg, VD för Cybercom, och Anna Ryott, grundare av Heart17, som också var nominerade till priset.

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow är vinnare av utmärkelsen Hållbart ledarskap 2021 som utses av Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC). Klas tilldelas priset bland annat tack vare sitt tydliga hållbarhetsengagemang och förmåga att integrera hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten.

NMC delar årligen ut priset Hållbart ledarskap till en företagsledare som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller i samhället i stort. Priset ska belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill man lyfta goda förebilder som kan inspirera andra i sitt ledarskap. 2021 gick utmärkelsen till Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow.

Stort grattis Klas! Hur känns det?
– Jag ser det här priset som ett kvitto på att det arbete som alla medarbetare i Axfoodkoncernen gör inom hållbarhet uppmärksammas. Det är förstås väldigt glädjande och gör mig stolt.

Vad innebär ett hållbart ledarskap för dig?
– Hållbart ledarskap handlar om trovärdighet och transparens. Det handlar också om att skapa förutsättningar för våra medarbetare att kunna prestera och bidra till ett mer hållbart samhälle. Därutöver är min roll att skapa en tydlighet kring vart vi är på väg och vad vi gemensamt siktar på.

Vad inom Axfoods hållbarhetsarbete är du mest stolt över?
– Att vi arbetar så brett med hållbarhet genom hela koncernen där alla är med och bidrar i såväl det stora som det lilla. Vi ligger långt fram inom flera områden och väljer många gånger att gå före om det behövs.

Vilken ser du som den största hållbarhetsutmaningen för Axfood?
– Vår och branschens största utmaning är att få våra konsumenter att i ännu högre grad växla över till en mer hållbar konsumtion. Här är det viktigt att det sker utan pekpinnar. Att ändra vanor är ofta det som tar längst tid och därför är det en rejäl utmaning.

Vinnarmotivering:
"Klas Balkow får priset för sitt ärliga och trovärdiga ledarskap och visar genom sin förståelse för hållbarhetsfrågorna mod och bidrar därmed starkt till företagets utveckling. Genom ett tydligt ställningstagande för hållbarhetsfrågorna och transparens kring centrala målkonflikter underlättar han för medarbetare runt om i organisationen att ta hållbarhetsarbetet vidare till nästa nivå."

Kategorier: Hållbarhet