Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ny certifiering för trygga arbetsvillkor för gästarbetare

20 september 2016

Den 26 september invigs Sigill Kvalitetssystem AB:s (SKAB) nya standard IP Arbetsvillkor. Axfood har ingått i den arbetsgrupp som i regi av SKAB har tagit fram standardens innehåll. Syftet är tryggare arbetsvillkor för gästarbetare inom den svenska frukt- och grönsaksnäringen.

Den 26 september invigs Sigill Kvalitetssystem AB:s (SKAB) nya standard IP Arbetsvillkor. Axfood har ingått i den arbetsgrupp som i regi av SKAB har tagit fram standardens innehåll. Syftet är tryggare arbetsvillkor för gästarbetare inom den svenska frukt- och grönsaksnäringen.

Varje vår kommer omkring 20 000 gästarbetare från framför allt Rumänien, Polen, Ukraina och Baltikum till Sverige för att arbeta inom frukt- och grönsaksodling. Statistiken är extremt osäker, liksom uppföljningen över vilka arbets- och levnadsvillkor dessa människor lever under.

Både facket (Kommunal) och arbetsgivare (Skogs- och lantarbetsgivarförbundet, SLA) försöker hålla ordning och reda genom att förmå arbetstagare och arbetsgivare att organisera sig, men faktum kvarstår; endast omkring hälften av arbetsgivarna inom frukt- och grönsaksnäringen i Sverige uppskattas omfattas av kollektivavtal. Bristen på kollektivavtal öppnar upp för godtycke och svajig implementering av arbetsrätt.

Ny standard invigs den 26 september

Axfoods uppförandekod föreskriver schyssta arbetsvillkor oavsett permanent eller säsongsanställning. Men ökat gästarbete, tillväxt av bemanningsföretag och lägre organiseringsgrad kräver att näringslivet tar ett ännu tydligare grepp om att tillse goda arbetsvillkor ute på svenska frukt- och grönsaksodlingar.

I ljuset av detta är det oerhört glädjande att den nya standarden IP Arbetsvillkor nu invigs den 26 september. Axfood har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av SLA, Kommunal, LRF, SLU, Martin & Servera, Coop, ICA och Sydgrönt, i Sigill Kvalitetssystem AB:s regi under knappt två år arbetat fram standarens innehåll. Detta som resultat av att Axfoundation 2014 bjöd in till ett första rundabordssamtal om hur branschen kommer åt de försämrade arbetsvillkoren inom svensk frukt- och grönsaksnäring.

Slår fast rätten till kollektivavtalsenlig lön

Nu är standarden godkänd av SWEDAC och redo att användas från och med januari 2017. Är en odlare certifierad inom IP Arbetsvillkor innebär det att det är ordning och reda gällande arbetsvillkoren för samtliga anställda på arbetsplatsen, inklusive inhyrd arbetskraft och säsongsanställda. Standarden slår fast allas rätt till lägst kollektivavtals lägsta lön för alla som arbetar i Sverige, liksom skälig boendestandard och reglerad arbetstid. Standarden gör också att det blir mer konkurrensneutralt på så vis att om alla i den svenska dagligvaruhandeln använder sig av standarden så kan inte några odlare bjuda under genom att dumpa arbetsvillkoren, vilket kan ske idag.

Med IP Arbetsvillkor får vi en tryggare uppföljning av att våra krav på goda arbetsvillkor följs i alla led och kan därmed leverera det som våra kunder förväntar sig av oss. Men det viktigaste av allt är att gästarbetarna behandlas med respekt för sina rättigheter. Axfood kommer använda sig av IP Arbetsvillkor och vi hoppas att våra kollegor i branschen gör detsamma.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör