Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nytt hållbarhetsprogram med vässade mål

7 juli 2023

Axfoodfamiljen har fått ett nytt hållbarhetsprogram med totalt 40 mål. Inga nya mål har tillkommit, däremot har flera mål uppdaterats. Målet om frukt- och grönt-leverantörers klimatpåverkan har förtydligats och gått från att mäta utsläpp i odlingen till fokus på konkreta klimatåtgärder.

Axfoodfamiljen har fått ett nytt hållbarhetsprogram med totalt 40 mål. Inga nya mål har tillkommit, däremot har flera mål uppdaterats. Målet om frukt- och grönt-leverantörers klimatpåverkan har förtydligats och gått från att mäta utsläpp i odlingen till fokus på konkreta klimatåtgärder.

– Det är oerhört komplext att mäta utsläpp från enskilda jordbruk, varför vi i stället väljer att fokusera på åtgärder som vi vet kan göra stor skillnad, säger Åsa Domeij, hållberhetschef på Axfood.

Ett omfattande arbete

Hållbarhetsprogrammet reviderades senast i juni 2022. Arbetet med att ta fram det nya programmet inleddes för ett år sedan genom att ta fram förslag på nya och uppdaterade mål. Det mesta arbetet skedde i varje enskilt bolag, men samordnas centralt. Efter flera revideringsrundor fattade slutligen koncernledningen beslut om att anta det nya hållbarhetsprogrammet i somras.

– Hållbarhetsprogrammet är själva grunden i Axfoods omfattande hållbarhetsarbete. Det ska stärka affären samtidigt som det bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och Sveriges miljömål, säger Åsa.

I årets hållbarhetsprogram har ett mål utgått och i stället flyttats över till Dagabs Kvalitets och hållbarhetsstrategi. Det gäller målet om att alla relevanta leverantörer och underleverantörer av egna märkesvaror ska ingå i något erkänt socialt uppföljningssystem.

Som tidigare presenteras hållbarhetsmålen efter Axfoods koncept ”hållbarhet i allt” med maten, miljön och människan som tre huvudområden. Hållbarhetsprogrammet innehåller förutom 40 mål även en hållbarhetspolicy.

Ett axplock av mål ur hållbarhetsprogrammet:

  • Halverat matsvinn senast 2025.
  • Försäljningsandelen för hållbara varor ska uppgå till minst 30% senast 2025.
  • Nettonollutsläpp för den egna verksamheten senast 2030.
  • Bidra till utrotad fattigdom inom Axfoods leverantörsled för egna märkesvaror till 2030.
  • Jämn könsfördelning bland Axfoods ledande befattningshavare.

Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef, varför är hållbarhetsprogrammet viktigt?
– En regelbunden uppdatering och uppföljning av målen i hållbarhetsprogrammet är viktigt för att hålla samman hållbarhetsarbetet och stegvis göra vår verksamhet mer hållbar. När vi har gemensamma mål är det betydligt enklare att få alla med på banan och nå konkreta resultat.

Varför har vi inte lagt till några nya mål i år?
– I årets uppdatering har vi valt att inte göra så stora ändringar eftersom vi redan har många ambitiösa mål. Däremot har vi, i vanlig ordning, gjort en översyn av alla mål för att de ska vara aktuella och bidra till att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Vilket mål är den största utmaningen?
– Den största utmaningen är att minska de klimatpåverkande utsläppen i jordbruket eftersom de till väldigt stor del består av biogena processer som är väldigt svåra att ändra. Sedan är även leverantörsleden både långa och komplexa och därför svåra att påverka, i alla fall på kort sikt.

Och målet som gäller att förändra den egna försäljningsmixen, hur går det?
– Det kan tyckas enkelt, men det är i själva verket en riktigt stor utmaning. Som konsumenter är vi inte särskilt benägna att ändra våra matvanor, i alla fall inte på kort sikt. Därför är det viktigt att vi går varsamt fram och ser till att vi har våra kunder med oss i förändringsarbetet. Givetvis hoppas vi att den nya färsen Nöt & Grönt som består av lika delar kött och grönsaker ska tas emot väl av konsumenterna och bidra till att den utsläppen från våra varor minskar.

Här hittar du Axfoods hållbarhetsprogram.