Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nytt initiativ för bättre plastförpackningar

9 april 2018

Tillsammans med branschkollegorna i Svensk Dagligvaruhandel har Axfood satt mål för mer hållbara plastförpackningar. Till 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara och till 2030 ska de dessutom vara producerade av förnybar eller återvunnen råvara.

Tillsammans med branschkollegorna i Svensk Dagligvaruhandel har Axfood satt mål för mer hållbara plastförpackningar. Till 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara och till 2030 ska de dessutom vara producerade av förnybar eller återvunnen råvara.

Plast är ett vanligt material inom dagligvaruhandeln. Den har bra egenskaper och förlänger varors hållbarhet vilket bidrar till minskat matsvinn. Samtidigt påverkar plast producerad av fossil råvara miljön mycket negativt och det finns idag stora problem med att återvinna plastförpackningar.

– Därför har vi tillsammans i vår branschorganisation satt mål om att både gå mot fossilfria förpackningar och att bara använda förpackningar som går att materialåtervinna. Det är en utmaning för många branscher att arbeta för att gå över till plaster som kan materialåtervinnas. Frågan har fått alldeles för lite uppmärksamhet, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Fossilfritt Sverige

Plastinitiativet är framtaget inom ramen för Fossilfritt Sverige som är regeringens satsning på att få olika branscher i Sverige att ställa om sina verksamheter till att bli fossilfria.

– Det krävs insatser och forskning för att få fram tillräckligt mycket fossilfri plast till 2030. I Sverige har vi skog som skulle kunna ge oss en inhemsk produktion av biobaserad råvara. Vi uppmanar nu politikerna att satsa på detta område, säger Åsa Domeij.

Senare i april kommer Svensk Dagligvaruhandel att träffa representanter från regeringen och presentera initiativet och uppmana regeringen att hjälpa handeln att nå målet.

Initiativet i SVT Nyheter 8 april

Branschens initiativ uppmärksammades på SVT Nyheter på kvällen den 8 april.

Läs artikel och se inslag

Mer om målen

När det gäller målet om att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara kommer branschen genomföra utbildningar för att öka kunskapen om hur förpackningarna kan designas för att vara återvinningsbara och vilka plaster som är att föredra. Dagligvaruhandel, som delägare i materialbolaget Plastkretsen, kommer också fortsätta arbeta med initiativ för att förbättra insamlingen av plastförpackningar samt sortering och återvinning. Till exempel planeras en plastsorteringsfabrik att byggas det kommande året.

De branschgemensamma målen är;

  • Till år 2030 ska plastförpackningarna vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.
  • Till år 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara.

Läs mer på vår branschorganisation Svensk dagligvaruhandels hemsida

Kategorier: Hållbarhet