Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Så jobbar Axfood med politisk påverkan

10 september 2021

Som aktör i dagligvarubranschen i Sverige påverkas Axfood i hög grad av en mängd lagar och regler som omfattar hela livsmedelskedjan. En liten lagändring kan ha stor affärspåverkan. Därför är det viktigt att föra en proaktiv dialog med politiska beslutsfattare kring konsekvenser, behov och utmaningar. Det ansvarar Håkan Björklund, public affairs på Axfood, för.

Håkan Björklund, ansvarig för public affairs på Axfood.

Håkan Björklund är ansvarig för public affairs på Axfood. Foto: Gustav Kaiser

Som aktör i dagligvarubranschen i Sverige påverkas Axfood i hög grad av en mängd lagar och regler som omfattar hela livsmedelskedjan. En liten lagändring kan ha stor affärspåverkan. Därför är det viktigt att föra en proaktiv dialog med politiska beslutsfattare kring konsekvenser, behov och utmaningar. Det ansvarar Håkan Björklund, public affairs på Axfood, för.

Axfood har under lång tid arbetat för att vara en positiv kraft i samhället. Det innebär att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat till alla och att ha en inkluderande verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Välgrundade politiska beslut

Dialog förs kontinuerligt med beslutsfattare, politiker och myndigheter om hur den bransch Axfood verkar i kan utvecklas. För att politiker ska kunna fatta beslut som är positiva både för Axfood och samhället i stort behövs insikter i hur olika regler och reformer påverkar.

Håkan Björklund har flera års erfarenhet från roller på Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och som förhandlingsledare för jordbruk och livsmedelsfrågor på Utrikesdepartementet. Idag arbetar han som public affairs och politisk sakkunnig på Axfood.

– På Axfood belyser vi handelns perspektiv så att politikerna kan fatta välgrundade beslut. Mitt främsta mål är att de politiska regelverk som utformas ska vara lätthanterliga för koncernen, våra butiker och att det inte blir för krångligt att följa lagen, berättar Håkan Björklund.

Kontakter och framtoning a och o

Håkan berättar att med rätt kontakter, en avväpnande framtoning och lyhördhet har aktörer som Axfood chans att påverka redan innan en lag blir till. Ibland är det även möjligt att få komma med egna lagförslag. Att hitta sakfrågor som både är affärsviktiga och samhällsviktiga är hans expertområde.

– Politiker släpper in Axfood om de har förtroende för oss och respekterar våra förslag och åsikter. Det handlar aldrig om att vi ska luras eller ”vinna” – det är alltid politikerna som fattar besluten. Vad vi erbjuder är en så bred och komplett bild som möjligt, säger Håkan Björklund.

Branschen håller ihop

Att hålla en tydlig neutral politisk ställning är avgörande. Axfood bedriver inte partipolitik utan fokuserar på de frågor som rör verksamheten och branschen. För att få en så stor påverkanskraft som möjligt håller ofta branschen ihop och företräder frågor tillsammans.

– Jag jobbar nära våra branschkollegor inom handeln, och särskilt inom dagligvaruhandeln. Det är mycket lättare att driva frågor när vi kommer i breda allianser. När hela branschen driver på gemensamt får våra frågor mer tyngd.

Handlarlyftet – ett lyckat exempel

För att få gehör hos politiker är det viktigt att driva frågor där det finns ett bredare samhällsintresse bakom. Det ska framgå tydligt hur hela samhället gynnas, inte bara Axfood.

Ett exempel är när Axfood föreslog att regeringen skulle ge ett finansiellt stöd till lanthandlare och därmed gynna de betydelsefulla, men allt färre, butikerna i glesbefolkade områden. Förslaget gick igenom och har sedan dess dubblerats av politikerna. Genom det så kallade Handlarlyftet går nu årligen cirka 70 miljoner kronor från statskassan till att premiera samhällsviktiga lanthandlare. Nyligen föreslog regeringen att göra budgetsatsningen på landsbygdshandlarna permanent.

– Ett bra exempel på hur vi jobbar med samhällspåverkan, där vi ser tydliga resultat inom vår verksamhet, vår bransch och dessutom bidrar till ett mer levande Sverige, förklarar Håkan.

Rapporten Mat 2030 ett viktigt verktyg

Ytterligare skattelyft för solceller samt ökade forskningssatsningar mot livsmedelssektorn är andra prioriterade områden för Axfood. Ett verktyg som underlättar i public affairs-arbetet är Axfoods årliga rapport Mat 2030. I rapporten lägger Axfood fram konkreta förslag till politiker och myndigheter om en mer hållbar livsmedelsstrategi i Sverige.

– Varje förslag i Mat 2030 har en samhällsuppsida och därför tas rapporten emot med stort intresse. I fjol var till och med dåvarande landsbygdsministern och oppositionen på plats på vårt huvudkontor för att hjälpa oss lansera rapporten, detta just för att både regeringen och oppositionen uppskattar att Axfood kommer med nya friska förslag som gör att det blir verkstad av livsmedelsstrategin, avslutar Håkan Björklund.

Den 22 september 2021 lanseras årets version av Axfoods rapport Mat 2030

Kategorier: Opinion