Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Såklart reducerar koldioxidutsläpp i Malawi

23 augusti 2017

Genom varumärket Såklart vill Axfood ta ansvar för en mer hållbar värld. En stor klimatbov är de utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Därför kompenserar vi för de utsläpp av koldioxid som produktionen och transporten av Såklart medför.

Genom varumärket Såklart vill Axfood ta ansvar för en mer hållbar värld. En stor klimatbov är de utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Därför kompenserar vi för de utsläpp av koldioxid som produktionen och transporten av Såklart medför.

Axfoods eget varumärke Såklart består av kroppsvårds-, tvätt- och rengöringsprodukter för en mer hållbar värld. Det är produkter framtagna med omtanke om både miljön och människan.

Koldioxidkompensationen för Såklart går till så att vi ser till att utsläppen minskar lika mycket någon annanstans – ofta i utvecklingsländer där det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling.

Just nu bidrar Axfood till ett projekt där vattenbrunnar i små samhällen i Malawi renoveras. Malawi är ett av världens minst utvecklade länder och bristen på vatten är omfattande. Vattnet är otjänligt och måste kokas innan användning. Det finns inga elspisar utan bränsle måste köpas eller träd avverkas. Det innebär att stora mängder koldioxid släpps ut.

Med hjälp av resurser från bland annat Såklart renoveras brunnar så att vattnet kan drickas direkt. Det sparar tid, pengar och hälsa för familjerna i området. Mängden sot i inomhusluften minskar då vattnet inte längre behöver kokas, vilket förbättrar hälsan.

Att utsläppen av växthusgaser verkligen minskar säkerställs av organisationen The Gold Standard, som arbetar tillsammans med bland annat WWF, Världsbanken och FN:s klimatkonvention för att försäkra sig om att utsläppsminskningarna genomförs. Uppskattningsvis kommer fler än 4 000 personer få direkt tillgång till rent vatten när brunnarna renoverats.

Läs mer om Såklart

Kategorier: Hållbarhet