Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Samarbete är nyckeln till en hållbar och robust livsmedelsförsörjning

19 april 2024

Fyra frågor till kommunikationsdirektör Sara Kraft Westrell om hur Axfood arbetar med beredskap och en robust livsmedelsförsörjning.

Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör Axfood

Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör Axfood

Fyra frågor till kommunikationsdirektör Sara Kraft Westrell om hur Axfood arbetar med beredskap och en robust livsmedelsförsörjning.

Hej Sara! Det pratas mycket om krisberedskap i samhället just nu. Hur jobbar Axfood med beredskap?

– Beredskap handlar om att planera för och träna på det oförutsedda, och det är något som vi gör regelbundet inom alla delar av vår verksamhet som en del av vårt krisberedskaps- och säkerhetsarbete, där vi också arbetar med löpande riskbedömningar. Syftet med det är att säkerställa att vi kan upprätthålla en väl fungerande verksamhet även vid extraordinära situationer. Vad gäller samhällets beredskap vid händelse av en kris, eller det man brukar prata om som civilberedskap, så har livsmedelsförsörjning pekats ut som samhällsviktig verksamhet. Med livsmedelsberedskap menar man en plan och beredskap för att befolkningen ska ha tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning i samhället. Det är ett arbete som Axfood är engagerade i på flera sätt, inte minst genom dialoger och samarbeten med myndigheter och organisationer.

Vilka samarbeten kan det handla om?

– Vi för samtal med myndigheter som till exempel MSB och Livsmedelsverket om vilka förväntningar som finns på näringslivet kopplat till beredskap, men har även andra dialoger med myndigheter och organisationer, där vi delar med oss av våra förutsättningar och utmaningar, och har en öppen dialog för att tillsammans med myndigheter bidra till att skapa en så god beredskap i Sverige som möjligt.

Samarbetar vi med våra konkurrenter kring beredskapsfrågor?

– Ja, i konkurrensneutrala frågor som detta är samarbetar vi genom vår gemensamma branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel som är mycket aktiva i beredskapsarbetet och som också företräder hela branschen i flera forum. Genom Svensk Dagligvaruhandel deltar vi i branschråd om beredskap och cybersäkerhet, men även i forskningsprogram och offentliga samverkansmöten. Beredskap är ett område där vi gör mest nytta genom att samarbeta och där vi skapar mest värde om vi arbetar tillsammans snarare än som konkurrenter.

På vilka andra sätt jobbar vi med beredskap?

– Som jag varit inne på tidigare är just samarbete en viktig faktor vad gäller beredskap – ingen är stark ensam. Och då menar jag inte bara samarbete inom branschen utan också samarbete tvärs sektorer. Här är Axfoods årliga rapport Mat 2030 som riktar sig till politiker, myndigheter och näringsliv ett bra exempel. Rapporten innehåller över 100 förslag på hur vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar och robust livsmedelsstrategi. Flera av förslagen har en koppling till svensk beredskap, till exempel förslagen om att utveckla gröna proteiner till foder och livsmedel, arbeta för större variation av fisk som livsmedel eller minska matsvinnet genom förändrade kvalitetskrav. Det är förslag som inte bara stärker konkurrenskraften, utan också bidrar till en ökad beredskap.

Läs Mat 2030-rapporten