Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Samarbete för förbättrade arbetsvillkor i Pakistan

16 juni 2016

Axfood samarbetar med Axfoundation och Oxfam för att förbättra risböndernas villkor i Punjab, Pakistan. Här odlas bland annat Garants basmatiris.

Axfood samarbetar med Axfoundation och Oxfam för att förbättra risböndernas villkor i Punjab, Pakistan. Här odlas bland annat Garants basmatiris.

Leverantörskedjan för ris är komplex och svår, med många mellanhänder. Jordbrukarna som odlar riset är ofta fattiga och mindre kunniga om krav kring kvalitetskontroll, produktspecifikationer, risktagande och kostnadskontroll. Under ett tre månader långt pilotprojekt har organisationen Oxfam Pakistan tagit reda på mer om förhållandena inom risodlingen, genomfört en workshop med underleverantörer och sammanställt en första rapport.

Riskfyllt arbete

Att odla ris är arbetskrävande och kräver stora mängder vatten. Risbönderna i Punjab jobbar enligt gamla metoder där allt arbete sker för hand med start tidig morgon. Under planteringen arbetar risodlarna i en vattenfylld terräng. Det är ett tungt arbete som löper under en veckas tid, och det föreligger stor risk för orm- och insektsbett. Hälsofarorna är många medan nära tillgång till sjukvård saknas.

Ansträngd ekonomi

Att använda maskiner för plantering och skörd är en kostsam investering som bönderna av ekonomiska skäl därför avstår. Dessutom har den pakistanska regeringen avböjt att stötta risbönderna med ekonomiska hjälpmedel. Ett annat hinder för användning av maskiner är den svåra terrängen. Odlingen planeras efter säsong och rikliga flöden av vatten vid fel tillfälle kan medföra stora förluster för odlarna. Det kan ta upp till fem år för jordbrukaren att betala av den skuld som dessa ofta har till speciella mellanhänder, så kallade ”ahrti”.

Kvinnor speciellt utsatta

Rapporten visar att kvinnor från låga kast inom det pakistanska kastsystemet som arbetar inom risodlingen i Punjab löper hög risk att utsättas för diskriminering, lägre lön och sexuella trakasserier. Även om den pakistanska regeringen kommit överens om en lägstalön på 1 200 rupies efterlevs inte alltid denna. Istället sätts lägstalönen av en så kallad ”labour contractour”, som fungerar som en arbetsgivare för risodlarna. Att priset på ris har gått ner de senaste åren försvårar också för jordbrukarna att få lönsamhet i sin produktion, eftersom de fortfarande har samma stora utgifter som tidigare. Många risodlare är därför skuldsatta.

Möjlig fortsättning för att stödja risodlarna

Axfoods inköpsorganisation Dagab, Axfoundation och leverantören av Garants bastmatiris är positiva till att fortsätta arbeta tillsammans med Oxfam för att förbättra arbetsförhållandena inom odlingen i Pakistan. Nästa steg är att diskutera och enas om ett projektförslag som syftar till att förbättra villkoren för risbönderna i regionen.

Axfood och Dagab har tidigare arbetat med Oxfam i Marocko för bättre villkor och rättigheter för säsongsanställda kvinnor inom jordgubbsodlingen.

Kategorier: Hållbarhet Axfoodfamiljen