Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood föreslår – bygg ut drift- och investeringsstödet på landsbygden

26 september 2022

Det statliga drift- och investeringsstödet bidrar till att många butiker på landsbygden kan bedriva sin verksamhet. Butikerna fyller en viktig samhällsfunktion och stödet gör det möjligt för handlare att investera i sina butiker. Utan en matbutik skulle många mindre samhällen inte överleva.

Åstol, en skärgårdsö omgiven av vatten

Åstol, en skärgårdsö omgiven av vatten

Det statliga drift- och investeringsstödet bidrar till att många butiker på landsbygden kan bedriva sin verksamhet. Butikerna fyller en viktig samhällsfunktion och stödet gör det möjligt för handlare att investera i sina butiker. Utan en matbutik skulle många mindre samhällen inte överleva.

Axfood arbetade länge för införande av ett drift- och investeringsstöd för lanthandlare och det finns med som ett av förslagen i Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi.

Mat 2030

Butiker på landsbygden är i stort behov av ökat stöd

Regeringen införde driftstödet år 2016, inledningsvis under en begränsad tvåårsperiod. Därefter utvärderades stödet. Bland annat skickade Tillväxtverket ut en enkät till butiker som använt driftstödet.

I enkäten svarade 95 procent att driftstödet är mycket viktigt för deras butik och har bidragit till att butiken har utökat öppettiderna, sortiment och bemanning. Tre av fyra handlare bedömde att butiken är mycket viktig för företag på orten.

Politiker från många partier såg de goda resultaten och därför blev stödperioden förlängd. Idag är driftstödet ett långsiktigt stöd som butikerna kan söka varje år.

– Att stödet införts gör stor skillnad, men nu märker vi att de skenande elkostnaderna gör att politiken behöver överväga att höja stödet alternativt införa andra åtgärder så att butikerna på landsbygden klarar sig, berättar Håkan Björklund, näringspolitiskt ansvarig på Axfood och fortsätter:

– Under tioårsperioden 2002 till 2012 försvann var fjärde butik på landsbygden. Driftstödet som tillför sin bygd samhällsviktiga butiker har fungerat väl, men riskerar nu ätas upp av elräkningarna.

Axfood anordnar politikerbesök i Handlar'n-butiker

Handlar'n är en kedja med cirka 200 handlarägda butiker som förvaltas av Dagab Inköp & Logistik. 

Handlar'ns webbplats

Håkan anordnar politikerbesök i landets Handlar'n-butiker för att politikerna ska få möjlighet att se vad drift- och investeringsstödet innebär för butiksägarna.

– Genom att anordna butiksbesök hoppas vi uppnå bred majoritet i riksdagen för ett ”Lanthandlarlyft” genom utbyggt driftstöd. Vi ser glädjande nog flera och positiva tecken på uppslutning kring den samhällsviktiga lanthandeln som Handlar’n skapar, säger Håkan Björklund.

Butikerna förmedlar viktig service

Närheten till en butik gör att många slipper åka långa sträckor för att handla vilket både är bra för miljön och för minskad smittspridning i pandemitider.

Utöver det fungerar butikerna som en viktig servicepunkt för de som bor i området med exempelvis paketutlämning och ombud för Systembolag. Butiker på landsbygden är dessutom mötesplatser för människor som kanske inte träffas någon annanstans.

Handlar'n på Åstol – exempel på en butik med viktig samhällsfunktion

Handlar´n Bojen är ett exempel på en Handlar´n-butik som med hjälp av statligt driftstöd kan erbjuda skärgårdsön Åstol en spirande matbutik och social gemenskap.

– Alla skärgårdsbutiker eller små samhällsbutiker är viktiga eftersom vi ser till att ett nav i samhället fungerar. Vi är inte bara affärsmän, idkare som bara ska tjäna pengar utan vi är informatörer för besökare, vi är en sort psykologer och medmänniskor för de boende som kanske inte har pratat med någon på länge, eller är i behov av att växla ett par meningar och tala ut i vissa fall, förklarar Handlar'n Åstols butiksägare Kami Anani.

Ökad service – gör det mer attraktivt att bo på landsbygden

Drift- och investeringsstödet bidrar till att det blir mer attraktivt att bo på landsbygden. Kami Anani har exempelvis haft möjlighet att använda investeringsstödet för att installera en självskanningskassa.

Det är ett nytt och innovativt grepp som gör att stamkunderna, som består av ett hundratal öbor, kan handla i stora delar av butiken även utanför butikens öppettider.

I kombination med ett nyinstallerat inpasseringssystem ger detta öborna en extra service, 24 timmar om dygnet, som bygger på förtroende. Detta är uppskattat inte minst av de som arbetar skift och behöver handla när tillfälle ges.

Drift- och investeringsstödet – gör att butikerna kan överleva

Drift- och investeringsstödet är livsviktigt för att butiksägarna ska kunna driva sina butiker.

I Kami Ananis butik har han använt stödet till att investera i:

  • LED-belysning
  • nya moderna kylar och frysar
  • ett nytt frukt- och gröntlager
  • ny kaffebryggare.

Ofta startas dagen på Åstol med en förmiddagsfika på uteserveringen som också anlagts tack vare butikstödet. Här samlas öborna ibland för en fika med butiksägaren Kami och detta stärker gemenskapen och sammanhållningen på ön.

Kami om driftstödets betydelse

Enligt Kami gör den nya kaffebryggaren att han kan erbjuda kaffe och bulle eller en smörgås både sommar- och vintertid.

Eftersom kyrkans café är stängt från hösten till sen vår är det många äldre som bor på ön och arbetare som behöver någonstans att gå. Det är ett exempel på hur stödet bidrar till social hållbarhet på landsbygden.

Mer levande landsbygd tack vare drift- och investeringsstödet

När fler butiker etableras på landsbygden kan det uppstå intressanta samarbeten mellan olika aktörer. Kami Anani har hittat sin nisch på Åstol:

– Vi servar ett särskilt samhälle med mycket äldre människor. Vi har fått jobba tätt med Klädesholmens samhällsförening och Sillmuséet för att någorlunda överleva. Navet där är sill och museum, säger han.

Mer information