Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Bokslutskommuniké Axfood AB 1 jan-31dec 2014

10 februari 2015

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober-december till 9 978 Mkr (9 550), en ökning med 4,5 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,3 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 2,4 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till  372 Mkr (340).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 370 Mkr (337).

- Resultatet efter skatt var för perioden 277 Mkr (257) och resultat per aktie 5,23 kr (4,79).

- Annica Elmehagen Lundquist utsågs till ny kommunikationsdirektör.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 17 kr per aktie (15).

- Styrelsen föreslår en aktiesplit med villkoret 4:1.

- Axfoods målsättning för 2015 är att överträffa resultatet för 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.