Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kallelse till årsstämma

11 februari 2015

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 18 mars 2015 kl. 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning på 17,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 mars 2015.

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar om en uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i fyra aktier (4:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 209 870 712. Aktiekapitalet kommer att vara oförändrat.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70