Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood AB

11 februari 2015

Inför årsstämman den 18 mars 2015 föreslår valberedningen i Axfood AB omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Lars Olofsson, Fredrik Persson, Odd Reitan och Caroline Berg samt nyval av Ann Carlsson.

Styrelseledamoten Annika Åhnberg har undanbett sig omval.

Ann Carlsson är född 1966 och är utbildad personalvetare vid Stockholms universitet. Ann Carlsson är verkställande direktör för Apoteket AB (publ). Ann Carlsson har en lång och bred erfarenhet från svensk dagligvaruhandel. Hon har innehaft ett antal olika befattningar inom ICA där hon varit direktör för olika affärsområden och innehaft posten som affärschef för ICA Kvantum och ICA Nära. Hon är styrelseledamot i Cloetta AB (publ) och Martin & Servera Aktiebolag samt ledamot i SNS förtroenderåd.

Fredrik Persson föreslås omväljas till styrelseordförande i Axfood AB.

Valberedningen inför 2015 års årsstämma har utgjorts av: Hans Dalborg utsedd av Axel Johnson AB (ordförande), Kristin S Genton, Reitangruppen AS, Tomas Hedberg Swedbank Robur fonder, Johan Strandberg, SEB Fonder samt Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se.

Årsstämman för Axfood AB kommer att hållas onsdagen den 18 mars 2015, klockan 17.00, på Cirkus i Stockholm.

För ytterligare information:
Hans Dalborg utsedd av Axel Johnson AB, valberedningens ordförande: 08-614 78 01
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70