Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Antal aktier i Axfood

13 april 2015

Efter genomförd uppdelning av aktier i bolaget (s k split), genom vilken varje tidigare befintlig aktie har delats upp i fyra aktier, uppgår det totala antalet aktier i Axfood Aktiebolag (publ) per den 30 april 2015 till 209 870 712. Varje aktie har en röst och det totala antalet röster uppgår således till 209 870 712.

För ytterligare information:
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axfood Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börsens regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 30 april 2015 klockan 13.00.