Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

DELÅRSRAPPORT AXFOOD AB 1 JAN – 31 MARS 2015

22 april 2015

Sammanfattning av första kvartalet

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari-mars till
  9 566 Mkr (8 946), en ökning med 6,9 procent.

 • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 5,8 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 4,3 procent.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 329 Mkr (246).

 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 328 Mkr (242).

 • Resultatet efter skatt var för perioden 256 Mkr (189) och resultat per aktie
  4,88 kr (3,57).

 • Axfoods målsättning för 2015 är att överträffa resultatet för 2014.

  För ytterligare information kontakta:

  Anders Strålman, vd Axfood AB, 070-293 16 93

  Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB, 070-662 69 70