Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Information om tidigare kommunicerad uppdelning av aktier

13 april 2015

Obs. Detta pressmeddelande ersätter tidigare i dag felaktig utskickad pressrelease på svenska.

Obs. Detta pressmeddelande ersätter tidigare i dag felaktig utskickad pressrelease på svenska.

Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) den 18 mars 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i fyra aktier (4:1).

Följande gäller för uppdelningen:

 • Sista dag för handel före uppdelningen är den 16 april 2015

 • Första dag för handel efter uppdelningen är den 17 april 2015

 • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för uppdelningen är den 20 april 2015

 • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med uppdelningen

  Antalet aktier i bolaget kommer med anledning av uppdelningen att öka från 52 467 678 till 209 870 712.

  Från och med den 17 april 2015 kommer Axfood-aktien att ha följande ISIN-kod: SE0006993770. Detta eftersom den gamla aktien de facto finns kvar på respektive VP-konto t o m den 20 april och avregistreras den 21 april.

  För ytterligare information:
  Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70.