Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

DELÅRSRAPPORT AXFOOD AB 1 JANUARI – 30 JUNI 2015

15 juli 2015

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april-juni till
  10 478 Mkr (9 804), en ökning med 6,9 procent.

 • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 6,3 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 3,9 procent.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 431 Mkr (376).

 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 429 Mkr (370).

 • Resultatet efter skatt var för perioden 334 Mkr (289) och resultat per aktie
  1,59 kr (1,36).

 • En aktiesplit med villkoret 4:1 genomfördes under andra kvartalet.

 • Axfood Närlivs tecknade förnyade leveransavtal med Reitan Convenience och EMAB.

 • Axfoods målsättning för 2015 är att överträffa resultatet för 2014.

För ytterligare information kontakta:

Anders Strålman, VD och Koncernchef Axfood AB, 070-293 16 93

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB, 070-662 69 70