Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning

29 september 2015

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Axfoods årsstämma år 2015 har, ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman den 16 mars 2016 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, val av styrelseordförande, övriga ledamöter i styrelsen och val av revisorer samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:
Caroline Berg, Axel Johnson AB
Magnus Reitan, Reitangruppen AS
Tomas Hedberg, Swedbank Robur fonder
Johan Strandberg, SEB fonder
Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2016 kan göra detta via e-post till valberedning@axfood.se. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 30 december 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Hygrell-Jonsson, finansdirektör Axfood AB, 0706-62 69 70

Relaterad media