Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood utvecklar medarbetarna med ny molntjänst

13 oktober 2015

Axfood blir först i Sverige att införa en helhetslösning för ett nytt och digitalt baserat personalsystem, SAP SuccessFactors. 13 000 medarbetare finns i ett molnbaserat system som bygger på självbetjäning och som anpassats efter hur man arbetar i butik, lager och kontor inom de olika Axfood-bolagen. Digitaliseringen gör att både chefer och medarbetare får en direkt överblick över personalrelaterade frågor.

Axfood blir först i Sverige att införa en helhetslösning för ett nytt och digitalt baserat personalsystem, SAP SuccessFactors. 13 000 medarbetare finns i ett molnbaserat system som bygger på självbetjäning och som anpassats efter hur man arbetar i butik, lager och kontor inom de olika Axfood-bolagen. Digitaliseringen gör att både chefer och medarbetare får en direkt överblick över personalrelaterade frågor.

HR är i dag en strategisk funktion inom ledningsgruppen, därmed blir det allt viktigare att direkt kunna tillgå, analysera, agera och prognostisera utifrån personalinformation – både från ett medarbetar- respektive företagsperspektiv. Digitalisering av HR-processer möjliggör detta idag, utan att behöva utöka HR-avdelningen. Målet för Axfood är att bli mer effektivt, flexibelt och samtidigt kunna marknadsföra sig som en engagerad och attraktiv arbetsgivare.

– Att SAP SuccessFactors är en molntjänst med allt det innebär har självklart varit positivt. Vi ser stora möjligheter med att utveckla HR:s arbete digitalt bland annat genom att medarbetarna i högre grad kan ta del av och ansvara för sin egen data, säger Louise Ring, HR-direktör på Axfood.

En utmaning för arbetsgivare är att leva upp till förväntningarna på mobilitet, onlinetjänster och insyn som inte minst yngre personer ställer. Det gäller då att ha en plattform som kan byggas ut efter hand och som hjälper de enskilda medarbetarna, cheferna och personalavdelningen i det dagliga arbetet.

HR-systemet är en lösning där flera språk är valbara och dessutom är enkel att använda. I SAP SuccessFactors finns information om samtliga medarbetare på Axfood, vilken avdelning de arbetar på, vilka kollegor och chefer de har.

Personalhantering är i dag en högst strategisk och prioriterad fråga för alla företag. Att välja en standardiserad skalbar molntjänst med global och lokal förankring är en tydlig trend, för att påtagligt öka effektiviteten och flexibiliteten, och samtidigt ge medarbetarna både bättre och snabbare service samt låta dem få insyn i sina utvecklingsmöjligheter och deras egen data.

– Dagens medarbetare är alltid uppkopplade och mobila – och det är ännu viktigare att engagera sin personal för att ett företag ska vara och förbli framgångsrikt. Våra HR-lösningar gör att företag snabbare kan reagera på nya trender inom personalhantering och fokusera på att utveckla sina medarbetare, säger Mikael Schwarzman, nordisk chef för mollösningen på SAP.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Salomonsson, presschef Axfood, telefon 0702- 89 89 83

Susanna Kapfer, kommunikationsdirektör SAP, telefon 0733-58 77 98