Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

DELÅRSRAPPORT AXFOOD AB 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

21 oktober 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli-september till
  10 412 Mkr (9 756), en ökning med 6,7 procent.

 • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 6,2 procent under perioden.
  Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 4,4 procent.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 552 Mkr (453).

 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 551 Mkr (448).

 • Resultatet efter skatt var för perioden 430 Mkr (349) och resultat per aktie
  2,05 kr (1,66).

 • Det tidigare målet ersätts av en prognos för 2015 om ett rörelseresultat kring 1 700 Mkr.

För ytterligare information kontakta:

Anders Strålman, VD och Koncernchef, Axfood AB, 070-293 16 93

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB, 070-662 69 70

Cecilia Ketels, ansvarig investerarrelationer, Axfood AB, 072-23 606 43