Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 AXFOOD AB (PUBL)

5 februari 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober-december
  till 10 791 Mkr (9 978), en ökning med 8,1 procent.

 • Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 7,6 procent under perioden.
  Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 5,5 procent.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 448 Mkr (372).

 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 441 Mkr (370).

 • Resultatet efter skatt var för perioden 341 Mkr (277) och resultat per aktie
  1,63 kr (1,31).

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,25) och
  en extra utdelning om 4,00 kronor per aktie.

 • Axfood förväntar att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall.

Sammanfattning av helåret 2015

 • Axfoods konsoliderade omsättning uppgick 2015 till 41 247 Mkr (38 484), en
  ökning med 7,2 procent.

 • Rörelseresultatet för 2015 uppgick till 1 760 Mkr (1 447).