Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kallelse till årsstämma

10 februari 2016

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 16 mars 2016 kl. 17.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,00 kronor per aktie och en extra utdelning på 4,00 kronor per aktie (sammanlagt 9,00 kronor per aktie) och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 18 mars 2016.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axfood AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börsens regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016 klockan 10.00.