Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood Aktiebolag (publ)

10 februari 2016

Inför årsstämman den 16 mars 2016 föreslår valberedningen i Axfood Aktiebolag (publ) omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Caroline Berg, Ann Carlsson och Lars Olofsson samt nyval av Fabian Bengtsson och Mia Brunell Livfors.

Styrelseledamöterna Fredrik Persson, Odd Reitan och Peggy Bruzelius har undanbett sig omval.

Fabian Bengtsson är född 1972 och har studerat ekonomi vid Lunds universitet. Fabian Bengtsson har lång erfarenhet av detaljhandel och digital handel genom SIBA-koncernen där han var verkställande direktör mellan åren 2001 och 2014 samt ordförande för NetOnNet AB mellan åren 2012 och 2015. Dessförinnan har Fabian Bengtsson haft flertalet ledande befattningar inom SIBA-koncernen och varit ledamot/ordförande i CE-Konsumentelekronikbranschen AB. Fabian Bengtsson är för närvarande styrelseledamot i NetOnNet Group Aktiebolag, Waldir Aktiebolag och Aktiebolaget Remvassen.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och har studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Mia Brunell Livfors är verkställande direktör för Axel Johnson Aktiebolag och adjungerad i Axfoods styrelse. Tidigare var Mia Brunell Livfors verkställande direktör för Investment AB Kinnevik och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag. Mia Brunell Livfors är för närvarande styrelseordförande i Axstores AB samt styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors föreslås väljas till styrelseordförande i Axfood Aktiebolag (publ).

Valberedningen inför 2016 års årsstämma utgörs av: Caroline Berg, Axel Johnson AB (ordförande), Magnus Reitan, Reitangruppen AS, Johan Strandberg, SEB Fonder, Tomas Hedberg, Swedbank Robur fonder samt Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisorer, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se.

Årsstämman för Axfood Aktiebolag (publ) kommer att hållas onsdagen den 16 mars 2016, klockan 17.00, på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

För ytterligare information:

Caroline Berg, Axel Johnson AB, valberedningens ordförande: 08-701 61 00

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070–662 69 70

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axfood AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börsens regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016 klockan 08.00.