Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet

20 april 2016

Sammanfattning av första kvartalet 2016

 • Den konsoliderade omsättningen uppgick till 10 395 Mkr (9 566), en ökning med 8,7 procent.
  − Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 7,9 procent.
  − Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,2 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 408 Mkr (329), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (3,4).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 405 Mkr (328).
 • Periodens resultat var 316 Mkr (256) och resultat per aktie 1,51 kr (1,22).
 • Axfood förväntar att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall.