Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt god tillväxt med utmärkt lönsamhet

15 juli 2016

Sammanfattning av andra kvartalet 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 10 991 Mkr (10 478), en ökning med 4,9 procent.
  - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,1 procent.
  -
  Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 0,9 procent.
 •  Rörelseresultatet för perioden uppgick till 494 Mkr (431), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (4,1). 
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 493 Mkr (429).
 • Periodens resultat var 384 Mkr (334) och resultat per aktie 1,83 kr (1,59).
 • Axfood förväntar att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall.

Sammanfattning av delårsperioden januari-juni 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 21 386 Mkr (20 044), en ökning med 6,7 procent.
  - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 5,4 procent. 
  - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 3,0 procent. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 902 Mkr (760), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,2 procent (3,8). 
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 898 Mkr (757).
 • Periodens resultat var 700 Mkr (590) och resultat per aktie 3,34 kr (2,81).

Välkommen att delta i telefonkonferensen fredagen den 15 juli klockan 14:00, när Anders Strålman och Karin Hygrell-Jonsson presenterar andra kvartalet 2016. Telefonkonferensen kan även följas på investor.axfood.se.
Sverige: +46 8 566 42 662
Storbritannien: +44 20 300 898 11
USA: +1 855 753 22 36