Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning

22 september 2016

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Axfoods årsstämma år 2016 har ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman den 15 mars 2017 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, val av styrelseordförande, övriga ledamöter i styrelsen och val av revisorer samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:
Caroline Berg, Axel Johnson AB
Tomas Risbecker, AMF
Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
Johan Strandberg, SEB fonder
Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2017 kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 18 januari 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör Axfood AB, 0706-62 69 70

Relaterad media