Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood nyinvesterar i solceller

18 oktober 2016
Dagab-Solpaneler2

Regeringen har backat vad gäller skatten på sol-el.

Det har fått Axfood att våga investera i solceller igen.

Närmast handlar det om vårt stora lager i Jordbro där vi planerar en anläggning som kan producera 100 000 kilowattimmar per år, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Sedan tidigare finns solcellsanläggning på taket till Axfoods varulagret i Backa i Göteborg, samt på Willys butiker i Länna och Kungsbacka.

Anläggningar som försörjer det egna lagret eller butiken med hållbar och grön el.

Den 1 juli infördes den så kallade solskatten. En ny skatt som fick hård kritik från många håll, inte minst inom näringslivet, och som Åsa Domeij i media beskskrev som en ”idiotskatt”.

Att beskatta sol-el som produceras och görs av med i den egna privata fastigheten är inte bara fel, det går också tvärs emot mot våra och även riksdagens mål för förnyelsebar energi och på sikt ett fossilfritt Sverige, säger Åsa Domeij.

Från svenskt håll skyllde man skatten på EU och EUs skatteregler.

Vi inledde en dialog med EU-kommissionen som grundligt utredde frågan och gav ett skriftligt besked till Axfood med ett glasklart budskap om att EU inte alls kräver en solskatt på de premisser som Sverige skapat, utan att detta var något som varje enskilt land själv avgör.

Efter det beskedet backade regeringen och i höstens budgetproposition står följande skrivning att läsa: Regeringen ser också skyndsamt över förutsättningarna för att skattemässigt gynna solenergi, i synnerhet den el som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt.

Vi tolkar det som att regeringen tänkt om när det gäller solskatten. Därmed kan vi återuppta de planer på utbyggnad vi hade tidigare, säger Åsa Domeij.

Det stora lagret i Jordbro är för övrigt bara början på en vidare och större satsning.

Vårt mål är att fortsätta utbyggnaden av solceller på så många tak till våra Willys och Hemköpsbutiker runt om i landet där det är praktiskt möjligt och där fastighetsägaren också tillåter att vi gör det, säger Axfoods vd och koncernchef Anders Strålman.

För ytterligare information kontakta:

Claes Salomonsson, presschef Axfood AB, telefon 0702-89 89 83

 

Se filmen där Åsa förklarar på https://youtu.be/M5fLbLJWigc