Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Fortsatt bättre tillväxt än marknaden

20 oktober 2016

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 10 853 Mkr (10 412), en ökning med 4,2 procent.
  − Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,8 procent.
  − Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 0,7 procent. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 599 Mkr (552), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (5,3).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 597 Mkr (551).
 • Periodens resultat var 466 Mkr (430) och resultat per aktie 2,22 kr (2,05).
 • Klas Balkow efterträder Anders Strålman som vd och koncernchef den 16 mars 2017.
 • Axfood ersätter den tidigare prognosen ”att rörelseresultatet för 2016 överträffar 2015 års utfall” med en ny prognos för 2016 om ett rörelseresultat kring 1 900 Mkr.

Sammanfattning av delårsperioden januari-september 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 32 239 Mkr (30 456), en ökning med 5,9 procent.
  − Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,5 procent.
  − Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 2,2 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 501 Mkr (1 312), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,7 procent (4,3).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 495 Mkr (1 308).
 • Periodens resultat var 1 166 Mkr (1 020) och resultat per aktie 5,55 kr (4,86).

Välkommen att delta i en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 20 oktober klockan 10:00, när Anders Strålman och Karin Hygrell-Jonsson presenterar tredje kvartalet 2016. Webbsändningen kan även följas på investor.axfood.se.

Sverige: +46 8 566 426 62
Storbritannien: +44 20 300 898 11
USA: +1 855 753 22 36