Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood och Norgesgruppen förvärvar Eurocash Food AB

19 januari 2017

Axfood har slutit avtal om att förvärva Eurocash Food AB. Genom förvärvet stärker Axfood sin ledande position inom lågpris ytterligare och går samtidigt in i segmentet gränshandel. Axfood har också träffat en överenskommelse med Norgesgruppen om att, i anslutning till Konkurrensverkets godkännande av Axfoods förvärv, sälja 49 procent av aktierna i Eurocash till Norgesgruppen.

Axfood har slutit avtal om att förvärva Eurocash Food AB. Genom förvärvet stärker Axfood sin ledande position inom lågpris ytterligare och går samtidigt in i segmentet gränshandel. Axfood har också träffat en överenskommelse med Norgesgruppen om att, i anslutning till Konkurrensverkets godkännande av Axfoods förvärv, sälja 49 procent av aktierna i Eurocash till Norgesgruppen.

Eurocash är den näst största dagligvaruaktören utmed gränsen till Norge med åtta butiker och en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. Koncernen har god lönsamhet och cirka 280 anställda.

Genom förvärvet och den tänkta överlåtelsen till Norgesgruppen fördjupar Axfood och Norgesgruppen sitt samarbete, som tidigare baserats på inköp av vissa egna märkesvaror.

─ Förvärvet av Eurocash är en del i vår strategi att öka försäljningen och stärka vår marknadsandel i Sverige. Idag har Axfood inga dagligvarubutiker vid gränsen till Norge. Nu får vi tillgång till den växande gränshandeln, en marknad som omsätter cirka 14 miljarder, konstaterar Axfoods vd och koncernchef Anders Strålman.

─ Samarbetet med Norgesgruppen ger oss värdefull erfarenhet och vi ser fram emot att driva Eurocash tillsammans med dem, påpekar Anders Strålman vidare.

─ Vi har idag ett gott samarbete med Axfood och ser förvärvet av Eurocash som en möjlighet att förstärka vår relation. För att erbjuda ännu bättre butiker framöver är det viktigt för oss att öka kunskapen om marknader utanför Norge, förklarar Runar Hollevik, vd och koncernchef för Norgesgruppen.

Axfood är idag huvudleverantör till Eurocash via Dagab. Eurocash kommer efter förvärvet att konsolideras i Axfood-koncernen och ingå i segmentsrapporteringen för Willys. Verksamheten kommer dock fortsatt att bedrivas under varumärket Eurocash.

Säljare är norska Conceptor Handel AS. Ägarbytet innebär inga personalförändringar inom Eurocash.

─ Vi är glada över att Axfood och Norgesgruppen blir nya ägare till våra sju Eurocash-butiker och Strömstad Mat i Sverige. Samtidigt är vi stolta över att ha varit pionjärer inom gränshandel och utvecklat bolaget under de senaste 20 åren, säger Vidar Lyhus styrelseordförande för Conceptor och Eurocash. De cirka 280 medarbetarna får solida industriella ägare som är kända för att utveckla bra koncept inom dagligvaruhandeln. Ledningen och
de anställda kommer därmed att vara del i två koncerner som har fokus på framtida lönsam tillväxt, säger Ronnie Egeland vd för Conceptor.

Axfoods förvärv kräver godkännande av Konkurrensverket och den senare överlåtelsen till Norgesgruppen kräver godkännande av Europeiska Kommissionen. Axfoods initiala förvärv är inte beroende av att den senare överlåtelsen till Norgesgruppen godkänns.

Förvärvet har en positiv påverkan på Axfoods resultat per aktie.