Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood om regeringens nya matvision:”Sverige behöver en mer hållbar livsmedelsstrategi”

16 januari 2017
Åsa Domeij Axfood

Axfood välkomnar regeringens nya livsmedelsstrategi som presenterades på måndagen.

Jag hade dock gärna sett att regeringen tagit fasta på ännu fler av våra 79 konkreta förslag till åtgärder som finns i ”Matkassen 2030” och som är vårt bidrag till en mera hållbar livsmedelsstrategi, säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Det finns mycket som Axfood tycker är bra i den av branschen så länge efterlängtade nationella livsmedelsstrategi som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade i dag.

Som exempelvis målet att halvera matsvinnet, öka produktionen, vikten av förädling och innovation, viljan att värna om den svenska jordbruksmarken samt en offensiv satsning att inom EU minska användningen av antibiotika.

– Att regeringen och Alliansen nu enats om målen för en livsmedelsstrategi till 2030 har ett stort värde. Det ger välbehövliga, stabila och förutsägbara spelregler för en hel bransch, säger Åsa Domeij.

Men det finns också delar som kunde varit bättre.

– Jag saknar en tydlighet om att svenska mervärden är viktiga för konkurrenskraften. Det finns heller inte så mycket handfast när det gäller styrmedel och olika satsningar.

På Axfood förväntar vi oss att nästa steg, framtagandet av en handlingsplan, ska bli mera konkret, främja innovation och ge förslag på hur både ekologiskt som konventionellt jordbruk kan förbättras när det gäller hållbarhet.

Det är också angeläget med åtgärder för att förbättra materialåtervinningen av livsmedelsförpackningar, säger Åsa Domeij.

I Matkassen 2030, som Axfood tog fram redan till seminariet i Almedalen i fjol, finns vårt bidrag till en mer hållbar livsmedelsstrategi.

Ett dokument som innehåll 79 olika och mycket konkreta förslag på åtgärder samt en vision om den mat vi producerar och äter 2030.

För ytterligare information kontakta:

Claes Salomonsson, presschef Axfood AB, telefon 0702-89 89 83