Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Konkurrensverket godkänner Axfoods planerade förvärv av Matse Holding

23 januari 2017

Konkurrensverket har den 23 januari 2017 beslutat att lämna Axfood Aktiebolag (publ):s (”Axfood”) planerade förvärv av Matse Holding AB (publ) (”Matse”) utan åtgärd.

Axfood offentliggjorde den 15 december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 20 december 2016.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Axfood erhåller Konkurrensverkets tillstånd, vilket nu har uppfyllts.

Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad till den 30 januari 2017. Axfood har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.