Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Axfoods bästa år − igen

7 februari 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 116 Mkr (10 791), en ökning med 3,0 procent
  - Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,5 procent.
  - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 1,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 401 Mkr (448), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,6 procent (4,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 399 Mkr (441).
 • Periodens resultat var 307 Mkr (341) och resultat per aktie 1,46 kr (1,63).
 • Axfood lämnade i december ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 kr/aktie (5,00, samt en extra utdelning om 4,00).
 • Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017 i linje med utfallet 2016.

Sammanfattning av helåret 2016

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 43 355 Mkr (41 247), en ökning med 5,1 procent.
  -
  Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 4,0 procent.
  - Omsättningen i egenägda jämförbara butiker ökade med 2,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 902 Mkr (1 760), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till1 894 Mkr (1 749).
 • Periodens resultat var 1 473 Mkr (1 361) och resultat per aktie 7,02 kr (6,48).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Den 25 januari 2017 fullföljde Axfood budet till aktieägarna i Matse Holding AB (publ), då samtliga villkor var uppfyllda.