Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dagab och Vattenfall ingår energisamarbete i värme

16 februari 2017
Dagab-Vattenfall

Dagab och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som omfattar Dagabs anläggning i Jordbro. Den överskottsvärme som lagret producerar, som annars skulle gått till spillo, kommer att levereras till Vattenfall och användas i fjärrvärmenätet.

Avtalet mellan Dagab och Vattenfall, som initialt omfattar en pilot på Dagabs lager i Jordbro, kan komma att utökas på sikt. Anläggningen ska leverera energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö.

Överskottsenergin från lagret beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 7 500 MWh, vilket motsvarar en uppvärmning av 375 normalstora villor. Det innebär en minskad koldioxidbelastning med 98 ton årligen,

Energieffektivisering är central i Dagabs hållbarhetsarbete och en utmaning för samhället i stort. Därför känns det väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som vi produceras på anläggningen återvinns, säger Nicholas Pettersson vd Dagab Inköp & Logistik.

Dagabsamarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes affärsmodell SamEnergi. En standardiserad och produktbaserad affärsmodell för inköp av småskalig överskottsvärme och kyla från lokala leverantörer i anslutning till Vattenfalls fjärrvärmenät. En energismart möjlighet att få betalt för sin överskottsvärme i stället för att elda för kråkorna.

Vi kan genom vårt projekt SamEnergi enklare och mer standardiserat ta tillvara på småskalig och återvunnen överskottsvärme. Avtalet i Jordbro är vår första pilotaffär i SamEnergi-satsningen och vi glada över att få göra den tillsammans med Dagab, som precis som Vattenfall delar synen på energieffektivisering, miljöhänsyn och ett hållbart produktionssätt, säger Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Claes Salomonsson, presschef Axfood, telefon 0702-89 89 83

Lars-Åke Linander, pressekreterare Vattenfall, telefon 070-982 67 69

Kategorier: Axfood Dagab