Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kallelse till årsstämma

9 februari 2017

Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 15 mars 2017 kl. 17.00 på Stockholm City Conference Centre, Folketshus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 17 mars 2017.

Kallelsen återfinns på Axfoods hemsida, axfood.se, samt bilägges detta pressmeddelande.