Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

CFO Karin Hygrell-Jonsson slutar på Axfood

7 mars 2017

Axfoods CFO Karin Hygrell-Jonsson, har informerat vd och styrelsen att hon avser att lämna sitt uppdrag samtidigt som avgående vd Anders Strålman, vid stämman den 15 mars i år. Processen för att hitta en ny CFO kommer att inledas omgående och tillförordnad CFO blir Anders Lexmon som finns på Axfood sedan många år.

Karin Hygrell-Jonsson tillträdde som CFO 2007 och har arbetat i mer än 25 år i inom Axel Johnson gruppen. Axfood har under dessa år växt från 29 till 43 miljarder SEK i omsättning och är idag en ohotad nummer 2 på den svenska dagligvarumarknaden.

 ─ Karin har varit min parhäst under alla mina år som vd på Axfood och det är i mångt och mycket Karins ihärdighet och kompetens som har gjort att vi lyckats skapa en koncern med extrem kostnadskontroll och ordning och reda. Detta är hela skillnaden mellan vinst och förlust i vår bransch. När Karin nu fattat det här beslutet så hoppas jag att hon ändå delar med sig av sin kompetens i framtida styrelseuppdrag under många år framöver, säger Anders Strålman, avgående vd på Axfood.

 ─ Efter tio år som CFO känner jag att det är dags för mig ändra fokus från en operativ roll till en mer rådgivande. Jag sitter redan i några styrelser, men hoppas att få fler sådana möjligheter. Mina år inom Axfood och Axel Johnson-gruppen har varit enormt roliga och utvecklande och jag känner stort förtroende för att det lag som jag varit med och byggt upp kommer att ta Axfood till nästa nivå, säger Karin Hygrell-Jonsson.

Karin Hygrell-Jonsson slutar sin roll som CFO vid stämman den 15 mars, men kommer att arbeta kvar fram till sommaren för att finnas till hands och avsluta några interna uppdrag.

Denna information är sådan information som Axfood AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2016 kl. 07.30 CET.  

För ytterligare information kontakta: 

Claes Salomonsson, presschef Axfood AB, telefon 0702-89 89 83