Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Bra tillväxt och stabil lönsamhet

20 april 2017

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar första kvartalet:
Axfood visade bra tillväxt på en annars ljummen marknad. Med en försäljningstillväxt på över tre procent tog Axfood ytterligare marknadsandelar under första kvartalet. Alla koncept fortsatte växa och visade stabil lönsamhet.     
    Under kvartalet har vi ökat satsningarna på e-handel. Integrationen av mat.se pågår med full kraft och allt fler kunder kan handla på nätet via Willys och Hemköp. Detta ger oss goda förutsättningar att stärka positionen inom det snabbt växande online-segmentet.

Sammanfattning av första kvartalet 2017

 •  Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 10 639 Mkr (10 305), en ökning med 3,2 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 397 Mkr (408), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,7 procent (4,0).
 •  Periodens resultat var 309 Mkr (316) och resultat per aktie 1,47 kr (1,51).
 •  Den 16 mars tillträdde Klas Balkow som vd och koncernchef.
 •  Den 31 januari slutförde Axfood erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse Holding AB. Per den 31 mars uppgick Axfoods innehav till över 99 procent av aktierna.
 •  Konkurrensverket har godkänt förvärvet av Eurocash Food AB och bolaget konsolideras därmed i Axfood-koncernen från och med den 1 april 2017. Fortfarande inväntas godkännande från EU:s konkurrensmyndighet för Norgesgruppens del av förvärvet (49 procent).
 • Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017 i linje med utfallet 2016.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 •  Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 200 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet. Återköpen kan påbörjas från och med den 15 maj.
  Idag har Axfood inget innehav av egna aktier.

Välkomna till dagens presentation när koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med tf finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar första kvartalet 2017. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik, Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:00. Presentationen kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens:
Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 203 0089 804
USA: +1 855 8315 945.