Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Bra tillväxt med högaktivitetsnivå

14 juli 2017

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar andra kvartalet:

− Axfoods försäljning var genomgående stark under andra kvartalet, vilket innebar en bra tillväxt för koncernen. Aktivitetsnivån var hög i alla dotterbolag och i samtliga kanaler. Vi har fortsatt satsa på framtida tillväxt, som till stor del är relaterad till vårt digitala erbjudande, och integrerat gränshandels-kedjan Eurocash och matkassebolaget Middagsfrid.

Rörelseresultatet för kvartalet låg i linje med föregående år och den helårsprognos som vi har lämnat. Den underliggande lönsamheten är stabil, men Hemköps resultat har påverkats av Hemköp City i Stockholm som tillfälligt stängts för ombyggnation och kostnader för en expansiv utrullning av e-handel. Därutöver har rörelseresultatet påverkats av koncernens framtidssatsningar.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 •  Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 925 Mkr (10 901), en ökning med 9,4 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (494), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,5).
 •  Periodens resultat var 379 Mkr (384) och resultat per aktie 1,81 kr (1,83).
 •  Eurocash Food AB konsolideras från och med 1 april.
 •  Den 31 maj förvärvade Axfood matkasseföretaget Middagsfrid.
 •  Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017
  i linje med utfallet 2016.

Sammanfattning av första halvåret 2017

 •  Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 22 564 Mkr (21 206), en ökning med 6,4 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 884 Mkr (902), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,3).
 •  Periodens resultat var 688 Mkr (700) och resultat per aktie 3,28 kr (3,34).
 •  Den 31 januari slutförde Axfood erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse Holding AB.
  Per den 31 mars uppgick Axfoods innehav till över 99 procent av aktierna.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 •  Från den 1 augusti övergår Anders Lexmon från att vara tillförordnad ekonomi- och finansdirektör
  för Axfood-koncernen till att vara ordinarie.  

Välkomna att lyssna på dagens telefonkonferens som börjar kl 14:00, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar andra kvartalet 2017. Presentationen kan följas på axfood.se och/eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 203 0089 804
USA: +1 855 8315 945.