Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2018

20 september 2017
Axfood-2017-stamma

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2018 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmas beslut 2017 har ägaren med flest antal aktier och röster, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:

Caroline Berg, Axel Johnson AB
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
Johan Strandberg, SEB fonder
Vegard Søraunet, ODIN fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag avseende ordförande vid stämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseledamöterna, revisorer och arvoden till dessa samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 14 mars 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se senast den 17 januari 2018.